Faktaboks

Bodil Begtrup
Bodil Gertrud Begtrup
Født
12. november 1903, Nyborg
Død
12. december 1987, København
Arbejdsliv
Ambassadør, akademiker, kvindesagsforkæmper og filmcensor
Familie

Forældre: dommer Christian Adolph Andreasen (1867-1941) og lærer Carla Sigrid Locher (1876-1938).

Gift 21. februar 1929 (b.v.) med speciallæge Erik Worm B., født 2. januar 1888 i Askov, Malt sogn, død 13. juli 1976 i Vedbæk sogn, s. af højskoleforstander Holger Christian B. og Johanne Lange. Ægteskabet opløst 1936.

Gift 14. maj 1948 med gesandt Laurits Bolt Bolt-Jørgensen, født 6. marts 1882 i Roskilde, død 6. januar 1967 i Bern, Schweiz, s. af stadsingeniør Harald Jørgen Jørgensen og Bertha Christine Jørgensen.

Børn: Marianne (1931).

Bodil Begtrup

Bodil Begtrup havde et solidt kvindesagligt engagement bag sig, da hun i 1946 blev udpeget som medlem og siden formand for FNs kvindekommission, Commission on the Status of Women. Hun var formand indtil 1948 og bl.a. ophavsmand til den danske delegations forslag om, at kvinder skulle have samme politiske rettigheder som mænd. Her trykker hun i 1947 hånd med Jan Stanczyk, leder af FNs kontor for sociale anliggender. Til højre kommissionens sekretær Elsie Bowerman.

Bodil Begtrup
Af /UN Photo.

Størstedelen af Bodil Begtrups karriere udspillede sig på den internationale arena, hvor hun initiativrigt og samvittighedsfuldt ud fra en grundlæggende tanke om at tilgodese kvinders og børns tarv gav det internationale arbejde et humant og kvindeligt ansigt.

Bodil Begtrups baggrund og uddannelse

Bodil Begtrup blev student i 1921 fra Ålborg Katedralskole som eneste pige i en matematisk klasse. Samme år begyndte hun at studere kunsthistorie ved Københavns Universitet, men skiftede snart til det mandsdominerede statsvidenskabsstudium for at kunne kombinere sine to interesser, socialpolitik og folkeret.

I 1926 kom hun som repræsentant for Studenternes Folkeforbunds Union til Genève, hvor hun i den danske delegation mødte formanden for Danske Kvinders Nationalråd (DKN) Henni Forchhammer. Opholdet i Genève blev således også indgangen til kvindesagen, og ved hjemkomsten blev Bodil Begtrup sekretær for Forchhammer.

I 1929 blev hun cand.polit. Samtidig giftede hun sig med en enkemand og blev dermed stedmoder til fire børn. Af disse fulgte Birgit Begtrup hende ind i kvindesagen, mens Lena (gift Vedel-Petersen) kom til at sætte afgørende præg på dansk socialpolitik. Bodil Begtrups egen datter fødtes med en hjertefejl og døde kort efter, at ægteskabet i 1936 var blevet opløst.

Indsats i Danske Kvinders Nationalråd

I 1929 blev Bodil Begtrup medlem af DKNs styrelse, 1931 blev hun næstformand, og i perioden 1946-49 var hun formand. I dette regi ydede hun en væsentlig indsats for kvinders og børns vilkår og samfundsmæssige placering. Således blev hun bl.a. medlem af Mødrehjælpens Fællesråd, da Mødrehjælpen i 1939 blev gjort til en offentlig institution. Mødrehjælpens midler var dog fortsat små, og finansieringen af fx børneudstyr var stadig afhængig af private midler.

Vore Smaabørns Beklædning

Derfor stiftedes i 1940 med Bodil Begtrup som formand foreningen Vore Smaabørns Beklædning. Under mottoet: “Intet Barn maa fryse til Vinter,” indsamledes tøj til spæde og småbørn. Bodil Begtrup interesserede sig også for børneernæring og var derfor i 1935 medstifter af DKNs udvalg Vore Børns Sundhed, der drev oplysende virksomhed om emnet og lagde fundamentet til sundhedsplejerskeordningen. Dette udvalg støttede ligeledes oprettelsen af skolelæge- og skolesundhedsplejerskeordningen.

Red Barnet

Ved afslutningen af Anden Verdenskrig stiftede de fire kvindeforeninger DKN, Kvindeligt Arbejderforbund, Danske Kvinders Beredskab og Danske Kvinders Samfundstjeneste den danske afdeling af Red Barnet. Det skete på opfordring af departementschef i Socialministeriet H.H. Koch.

Red Barnet hjalp børn i det krigshærgede Europa gennem nødhjælpsforsyninger og anbringelse på hjem og i lejre. Bodil Begtrup deltog i dette arbejde og tog sig især af sendingerne til børn i Ungarn. I 1947 tog DKN initiativ til oprettelsen af Danske Husmødres Forbrugerråd, senere Forbrugerrådet, hvor Bodil Begtrup var formand de to første år.

Første kvindelige filmcenstor

Bodil Begtrup
Ved forhandlingerne om menneskerettighedserklæringen var Bodil Begtrup næstformand for det udvalg, der førte teksten frem til vedtagelse den 10. december 1948. Her ses hun på talerstolen til FNs tredje generalforsamling i Palais de Chaillot i Paris forud for vedtagelsen af Verdenserklæringen om Menneskerettigheder.
Bodil Begtrup
Af /UN Photo/MB.

DKN havde gennem en årrække arbejdet for, at en af de tre danske filmcensorer blev en kvinde, og i 1939 udnævntes Bodil Begtrup til den første kvindelige filmcensor. Frem til 1948 udførte hun samvittighedsfuldt dette hverv, som hun anså for at være af væsentlig socialpædagogisk betydning. Især optog films indvirkning på børn hende, og hun udgav i 1947 bogen Børn og Film.

Bodil Begtrups arbejde i FN

I 1938 havde Bodil Begtrup overtaget Forchhammers plads i den danske delegation til Folkeforbundet, hvor hun sad indtil Anden Verdenskrigs udbrud.

Efter krigen blev hun valgt som rådgivende medlem af den danske delegation til FNs generalforsamling. Hun var kvindernes repræsentant i delegationen frem til 1952 og sørgede gennem DKN for, at danske kvinder blev holdt informeret om FNs arbejde fra første færd.

Menneskeretserklæringen

Ved forhandlingerne om menneskerettighedserklæringen var Bodil Begtrup næstformand for det udvalg, der på 85 møder førte teksten frem til vedtagelse i 1948. Denne centrale placering havde hun tilkæmpet sig, efter at hun i 1946 var blevet udpeget som medlem af og derefter formand for FNs kvindekommission, Commission on the Status of Women. En betydelig indsats fra bl.a. hendes side bevirkede, at denne kommission hurtigt blev selvstændig i stedet for at være en underkommission til menneskerettighedskommissionen.

Bodil Begtrup var formand indtil 1948, og hun har beskrevet denne opgave som en af de mest betydningsfulde, hun har været med til at løse. Hun var bl.a. ophavsmand til den danske delegations forslag om, at FN skulle stille som krav til medlemslandene om, at kvinder skulle have samme politiske rettigheder som mænd. Det førte endvidere til, at hun gennem statsminister Knud Kristensen sørgede for det sidste skub i retning af, at de grønlandske kvinder fik stemmeret på lige fod med de grønlandske mænd i 1948.

Første kvindelige ambassadør

Bodil Begtrup udnævntes i 1949 til overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Island og blev dermed Danmarks første kvindelige ambassadør. Udnævnelsen var ikke blot usædvanlig på grund af hendes køn, hun var også “uden for karriere”, dvs. uden for det normale udenrigsministerielle avancementssystem.

Stillingen blev oprindelig tilbudt hendes mand Laurits Bolt-Jørgensen, der havde været gesandt i flere østeuropæiske lande. Men med den begrundelse, at der kun var tre år til hans pensionering, foreslog han i stedet Bodil Begtrup til posten. På den måde ville hendes karriere ikke skulle afbrydes til fordel for hans.

Udnævnelsen skal imidlertid også ses i lyset af, at kvindeorganisationerne efter Anden Verdenskrig pressede på for at få kvinder i topstillinger, og Bodil Begtrup fik i 1953 følgeskab af Agnete Vøhtz som første departementschef og Bodil Dybdal som første højesteretsdommer.

Forholdet mellem Danmark og Island var på tidspunktet for Bodil Begtrups udnævnelse sårbart på grund af Islands ensidige brud med Danmark under krigen. Med stor indlevelse i og interesse for landet og dets forhold samt en væsentlig mængde kreativitet og initiativ bidrog Bodil Begtrup til skabelsen af et ligeværdigt forhold mellem de to lande. Hendes virke afrundedes da også symbolsk med, at Frederik 9. og dronning Ingrid aflagde det frie og uafhængige Island deres første besøg i 1956.

I kvindesagens tjeneste

Også i Island arbejdede Bodil Begtrup i kvindesagens tjeneste. Således oprettede hun dér Den Danske Kvindeforening. Foreningen rettede sig mod de danske kvinder i Island, der var islandsk gift. Dem var der en del af umiddelbart efter krigen, da islandske studerende i Danmark havde været afskåret fra at komme hjem under krigen og derfor ofte havde giftet eller forlovet sig med danske kvinder.

Kontorchef i Udenrigsministeriet

Efter hjemkomsten fra Island fortsatte Bodil Begtrups karriere i Udenrigsministeriet, hvor hun 1956-59 var kontorchef samtidig med, at hun var Danmarks faste repræsentant ved Europarådet i Strasbourg.

Ambassadør i Schweiz og Portugal

Derefter fulgte posten som Danmarks ambassadør i Schweiz 1959-68 og efterfølgende i Portugal 1968-73. Særlig posten i Schweiz havde symbolsk betydning, idet de schweiziske kvinder på dette tidspunkt endnu ikke havde fået stemmeret til den schweiziske forbundsforsamling. I 1967 fik hun sin første kvindelige kollega, da Nonny Wright blev dansk ambassadør i Ghana.

Efter hjemkomsten til Danmark deltog Bodil Begtrup bl.a. i forberedelsen af FNs verdenskvindekonferencer i 1975, 1980 og 1985.

Til trods for en international karriere betegnede Bodil Begtrup DKN som sit hjemsted gennem alle årene. Denne betegnelse er da også karakteristisk for en indsats, hvorigennem hun viste sig som en kvindernes ambassadør i Danmarks internationale arbejde. Hun udtalte selv, at hun aldrig havde følt sig som pioner, men blot gjort, hvad hun fandt spændende og naturligt.

Priser og hædersbevisninger

Hun modtog adskillige anerkendelser for sit virke. I 1949 blev hun udnævnt til æresdoktor på Smith College, Massachusetts, USA, og i 1951 var hun blandt den gruppe af kvinder, der som de første blev udnævnt til ridder af Dannebrogordenen. 1955 blev hun ridder af 1. grad, 1962 kommandør og 1973 kommandør af 1. grad. Bodil Begtrup modtog også flere udenlandske ordener, heriblandt Den islandske Falk.

Erindringsbogen Kvinde i et verdenssamfund udkom 1986.

Beskrivelser og portrætter af Bodil Begtrup

  • Foto i Det Kgl. Bibliotek.
  • Hanne Dam: På trods ..., 1999. Birgitte Due (red.): Festskrift til Bodil Begtrup, 1983.
  • Levnedsberetning i Ordenskapitlet. Privatarkiv i Rigsarkivet.

Tilknytning til organisationer

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig