Faktaboks

Magdalene Buch
Magdalene Marie Buch
Født
25. september 1855, Viborg
Død
26. november 1931, København
Familie

Forældre: dommer xPeter Christian Nouvel B. (1816-1904) og Bertha Købke (1828-1904).

Magdalene Buch, der tilbragte sine første år i Viborg, hørte til det velsituerede borgerskab. Hun voksede op i en børnerig familie med otte søskende som datter af en velrenommeret, skarpsindig jurist, der blev højesteretsdommer. Hendes moder var mangeårig revisor i Kvindelig Læseforening og blev i 1895 præsident for Kvindernes Udstilling, siden formand for repræsentantskabet for foreningen Kvindernes Bygning. Magdalene Buch deltog i Kvindernes Udstilling som medarrangør af den filantropiske og hygiejniske afdeling under Louise Harbous ledelse. På mødrene side var Magdalene Buch i familie med kunsthåndværkeren Kristiane Konstantin-Hansen. Hun støttede denne kusine, da hun på vegne af Dansk Kvindesamfund slog til lyd for oprettelse af en dragtreformforretning. 1890 stod Magdalene Buch som en af medindbyderne til dette eksperiment, der sigtede mod at få kvinder til at ophøre med at gå med korsetter og anden snærende beklædning af sundhedsmæssige grunde.

Magdalene Buch, som aldrig tog en erhvervsuddannelse, levede under samme tag som sine forældre indtil deres død, siden i en årrække som rentier af arvede midler sammen med sin søster, lærerinden Anna B. Magdalene Buch kunne derfor investere megen tid og energi i Foreningen til Opførelse af smaa Kirker i København (FOSK), stiftet 1886, hvor hun blev bestyrelsesmedlem 1894 og 1896 formand efter baronesse Thea von Ripperda. Ripperda havde trukket sig fra formandsposten af private grunde, men trådte få uger senere helt ud af bestyrelsen efter at være kommet i mindretal på sit forslag om at integrere foreningen i den kbh.ske kirkesag. Magdalene Buch tiltrådte således posten med den opgave at forsvare en selvstændighedslinie, der også indebar, at foreningen alene byggede en kirke, men afviste at påtage sig udgifterne til kirkens drift. Denne linie lykkedes i høj grad for hende som en energisk og kompetent formand indtil 1924. Foreningen var oprindelig for ugifte kvinder, og selvom gifte kvinder kunne blive medlemmer fra 1892, vedblev den med at være domineret af enlige kvinder. Den tiltrak bl.a. fremtrædende pædagoger som Natalie Zahle, Bertha Hahn, Martha Steinthal og Mathea Haunstrup. Blandt Magdalene Buchs stabile medarbejdere var den senere kommunalpolitiker Johanne Blom, der som medlem af bestyrelsen 1894 tog initiativ til og redigerede foreningens blad. Det var under Magdalene Buchs formandskab, at FOSKs mål for alvor blev konkretiseret i form af et ambitiøst kirkebyggeprojekt i de dele af hovedstaden, hvor befolkningstilvækst havde skabt en overbelastning af eksisterende sognekirker og behov for nye kirker. Kapital hentede FOSK hovedsagelig gennem indsamlinger og bidrag fra foreningens kvindekredse eller gennem salg af medlemmers håndarbejder. Omkring Magdalene Buchs tiltrædelse talte foreningen 42 kredse, og ved hendes afgang toppede tallet med i alt 155 kredse landet over. Også medlemstallet blev kraftigt forøget til omkring 3.000.

Kirkebyggeriet i København havde generelt taget fart, efter at Udvalget til Kirkesagens Fremme, senere Det kbh.ske Kirkefond (KK), i 1890 havde set dagens lys. FOSK samarbejdede med KK, idet de kirker, som foreningen byggede, blev overdraget til fondet, som påtog sig udgifterne til driften. Gentagne udspil fra KKs side om at få FOSKs indsamlede midler stillet til disposition for driftsudgifterne blev mødt med forbehold. I 1910 afviste Magdalene Buch en opfordring til at indtræde i KKs bestyrelse for ikke at havne i en dobbeltposition. Som forsvarer af selvstændighedslinien fik hun især støtte af sognepræst Henry Ussing, mens hun blev mødt af modstand fra kirkefondsfædrene Harald Westergaard, P.D. Koch og Julius Friis Hansen. Det besværliggjorde i perioder samarbejdet mellem de to organisationer, der begge havde kirkebyggeprojekter som mål. FOSK skød penge ind i opførelse af to kirker og opførte selv fire. I Magdalene Buchs formandstid kunne FOSK på selvstændig basis lade Betlehemskirken og Natanaels Kirke indvie 1899, Frihavnskirken 1905, Filips Kirke 1907 samt Davidskirken 1910. Foreningens rolle som entreprenør, der overdrog de opførte kirker til KK, gav Magdalene Buch og bestyrelsen ret til at indstille de først ansatte præster, organister og andet kirkeligt personale. FOSK drev også som indkomstgivende virksomhed et gaveudsalg i missionshuset Bethesda og mødevirksomhed landet over med præster som talere. Magdalene Buch indmeldte i 1912 foreningen i Danske Kvinders Nationalråd. Hun stod i spidsen for FOSK i dens storhedstid. Efter hendes afgang gik medlemstallet tilbage, og foreningen ophørte i 1960’erne. Hun endte sine dage som klosterfrøken ved Vemmetofte Kloster.

Beskrivelser og portrætter af Magdalene Buch

  • Kirkefondets Forretningsudvalg: Københavns Kirkesag 1890-1915, 1915. Tidens Kvinder 49/1921.
  • FOSKs arkiv i Rigsarkivet.

Tilknytning til organisationer

  • Foreningen til Opførelse af Smaa Kirker i København

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig