Faktaboks

Olga Eggers
Olga Antoinette von Eggers
Født
31. december 1875, Skt. Thomas, Vestindien
Død
17. maj 1945, København
Arbejdsliv
Forfatter, redaktør og korrespondent
Familie

Forældre: kaptajn, botaniker Heinrich Franz Alexander von E. (1844-1903) og Mathilde Camilla Stakemann (1848-1928).

Gift 24. oktober 1901 med redaktionssekretær Ludvig Ferdinand Adolf Rosenberg, født 24. maj 1876 i Grenå, død 22. marts 1966 på Frbg., s. af bogtrykker Johan Engfred Theodor R. og Juliane Mortensen. Ægteskabet opløst 1906.

Gift 12. oktober 1912 med professor Anton Ludvig Christian Thomsen, født 20. juli 1877 i Stubbekøbing, død 18. september 1915 i København, s. af maler Carl Christian Frederik Jacob T. og Petra Elise Sophie Diechmann.

Børn: Ulrica Eleonora (1913).

Titel
Adelig
Olga Eggers
Olga Eggers er i eftertiden blevet mest kendt for sit glødende nazistiske engagement. Foto fra 1914.
Olga Eggers
Af /Det Kgl. Bibliotek.

Olga Eggers' eftermæle som forfatter er kommet til at stå i skyggen af det markante ideologiske skift, hun foretog i 1930’erne. Fra at være socialdemokrat og kæmpe mod racistiske fordomme udviklede hun sig til at være aktiv nazist og antisemit. Kontinuiteten i hendes liv skal findes i hendes optagethed af kvinders vilkår, et engagement, hun bevarede livet igennem, om end også hendes kvindepolitiske standpunkter ændredes, idet hun i stigende grad betonede den biologiske kønsforskels betydning.

Olga Eggers' baggrund og uddannelse

Olga Eggers, der var af gammel tysk adelsslægt, tilbragte sine første leveår på Skt. Thomas. Fem år gammel kom hun i pleje hos slægtninge på Falster og havde resten af livet kun perifer kontakt til sine biologiske forældre og søskende.

Efter afslutningen af den almindelige skolegang blev hun 1900 privatlærerinde fra N. Zahles Skole, en uddannelse, hun dog aldrig benyttede.

I forbindelse med sit første ægteskab flyttede hun i 1901 permanent til København og indledte snart efter sin karriere som journalist og forfatter. Skribentvirksomheden var et længe næret ønske, men hendes ambitioner havde hidtil mødt modstand hos plejeforældrene, der opfattede det som en upassende beskæftigelse for kvinder.

Skønlitterært forfatterskab

Olga Eggers debuterede i 1903 med udgivelsen af romanen Zigøjnerblod, der som flere andre af hendes bøger kredser om den kvindelige seksualitet, et vovet tema i starten af 1900-tallet.

Hun markerede sig snart i samtidens litterære miljøer som en produktiv forfatter af hverdagsrealistisk og oftest selvbiografisk litteratur, og specielt hendes tidlige forfatterskab høstede mange anmelderroser. Hun modtog ministeriel forfatterstøtte i en årrække, og i oplagstal er hun at sammenligne med samtidige forfatterinder som Agnes Henningsen og Karin Michaëlis.

I 1932 udgav hun sin sidste skønlitterære bog, hvorefter hendes skriftlige produktion alene var af journalistisk art.

Optaget af kvinders vilkår

I både sine bøger og artikler var Olga Eggers livet igennem optaget af den moderne kvindes splittelse mellem arbejde og selvudfoldelse på den ene side og et mere traditionelt kvindeliv med forpligtelse for mand og børn på den anden, en problemstilling, der ligeledes er central i hendes upublicerede selvbiografi. Med sit engagement i diverse uge- og månedsblade for kvinder, sit mangeårige hverv som brevkasseredaktør på bladet Hus og Frue og gennem sine romaner havde hun en bred læserskare.

Hun var en synlig skikkelse i kulturlivet og knyttede varme venskaber med flere kendte personligheder i det kbh.ske kulturliv, bl.a. Thit Jensen og Georg Brandes, med sidstnævnte havde hun en årelang og inderlig brevveksling.

Udenrigspolitisk engagement

Satiretegning af Olga Eggers i Afrika
Olga Eggers var vidt berejst og besøgte bl.a. Liberia i Afrika i 1930. Året efter udgav hun rejseskildringen Ene Hvid gennem Liberias Urskove. Bogen gav anledning til denne satiretegning i Blæksprutten, hvor friere flokkes om Olga Eggers, der ses siddende på en piedestal.
Satiretegning af Olga Eggers i Afrika
Af /Det Kgl. Bibliotek.

På mange måder var Olga Eggers atypisk for sin tid. Efter to kortvarige ægteskaber levede hun alene resten af sin tilværelse og praktiserede en meget selvstændig livsstil.

Under Første Verdenskrig virkede hun fx som udenrigskorrespondent i Paris. Senere engagerede hun sig i Folkeforbundet, hvor hun bestred forskellige tillidsposter. Livet igennem rejste hun meget og var bl.a. i 1930 syv måneder i Liberia. Det vakte opsigt i samtiden, at en 55-årig kvinde af det bedre borgerskab rejste alene i Afrika. Opholdet resulterede i rejseskildringen Ene Hvid gennem Liberias Urskove, 1931, hvis indhold kan ses som et velment, men naivt forsøg på at uddybe Vestens kendskab til den sorte race.

Forkæmper for kvindesagen

Olga Eggers var fra 1916 til 1934 medlem af Dansk Kvindesamfund og bidrog til arbejdet for kvindesagen gennem indlæg i kvindeorganisationernes blade. Hun var også initiativtager til og redaktør af opslagsværket Kendte danske Kvinder, 1934, der med sit fokus på fremtrædende kvindeskikkelser med betydning for dansk samfundsliv må anses for banebrydende.

Op gennem 1920’erne sympatiserede Olga Eggers med den socialdemokratiske idé og var i en kortere periode aktivt medlem af partiet, hvor hun primært markerede sig i forhold til antimilitarisme og kvindepolitiske spørgsmål. I årene herefter gjorde hun sig til fortaler for en samfunds- og kulturkritik, der skal ses i sammenhæng med de generelle antimoderne og antiparlamentariske strømninger i 1930’erne.

Olga Eggers og nazismen

I 1934 blev Olga Eggers medlem af det danske nazistparti DNSAP, og de følgende ti år arbejdede hun aktivt i skiftende nationalsocialistiske partier og grupperinger.

Også som nationalsocialist var hun meget synlig og var en af de få markante kvindelige topnazister i Danmark. Hun var både stifter og leder af den nationalsocialistiske gruppering Nordisk Kvindefront og udgav et par nazistiske småskrifter fra Nordiske Kvinders Forlag, som hun selv ejede.

Kvinders vilkår var stadig i fokus, for i hendes optik var den nazistiske ideologi ikke kvindeundertrykkende. Tværtimod fastholdt hun, at kvinderne i Hitlertyskland tildeltes politiske opgaver og medindflydelse. Det er dog tydeligt, at hun i disse år skærpede sin opfattelse af den biologisk betingede kønsforskel og stærkere end tidligere betonede kvindens ansvar som hustru og moder.

Olga Eggers' antisemitisme

Olga Eggers bliver anholdt
Efter Besættelsen af Danmark blev Olga Eggers i begyndelsen af maj 1945 anholdt på sin adresse Holbergsgade 17, hvor hun boede på 1. sal. Efter kort tids ophold i Vestre Fængsel døde Olga Eggers den 17. maj.
Olga Eggers bliver anholdt
Af /Frihedsmuseet, Nationalmuseet.

Som nazist markerede Olga Eggers sig primært som medlem af det mindre parti National Socialistisk Arbejder Parti (NSAP), som fra 1941 skiftede navn til Dansk Antijødisk Liga. I besættelsestidens første år bestred hun 1940-42 posten som ansvarshavende redaktør af NSAPs stærkt antisemitiske blad Kamptegnet og fungerede tillige som partilederen Aage H. Andersens højre hånd.

Hendes markante antisemitisme fremstår som lidt af en gåde. Den står i skarp kontrast til hendes tidligere holdninger, men ændrede tilsyneladende ikke ved hendes positive forståelse af den afrikanske race. Olga Eggers' nazistiske holdninger kom aldrig til udtryk litterært. Hendes bøger er dog siden i vidt omfang blevet læst sådan, og eftertiden har især husket hende for hendes rolle og virke som nazist.

Efter Befrielsen blev hun interneret i Vestre Fængsel, hvor hun døde få dage efter.

Beskrivelser og portrætter af Olga Eggers

  • Mal. fra 1936 af Hans Flygenring. Buste fra ca. 1930 af Fleischmann. Foto i Det Kgl. Bibliotek.
  • Charlotte Rohlin Olsen: Olga Eggers, 1997. Kvindestudier 1/1977.

Tilknytning til organisationer

Læs mere i Dansk Biografisk Leksikon

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig