Faktaboks

Mine Hvid
Mine Methea Hvid
Født
9. december 1885, Strands, Vistoft sogn
Død
3. juni 1970, Tranebjerg sogn
Arbejdsliv
Lærer
Familie

Forældre: købmand Anders H. (1842-1920) og Karen Sørensen (1846-1926) .

Gift 6. november 1946 med kunstmaler Alfred Emil Schytte, født 5. december 1885 i Århus, død 16. december 1964 i Tranebjerg sogn, s. af detailist Thomas S. og Selma Elisabeth Christensen.

Mine Hvid, der voksede op i et købmandshjem på Mols, valgte ligesom en ældre broder at uddanne sig til lærergerningen. Hun tog i 1908 eksamen fra seminariet i Ribe, hvor broderen Niels Lovmand H. var kantor ved domkirken. Samme år kom hun til Pillemark Skole på Samsø som lærerinde. Frem til 1916 fulgte hendes karriere det typiske forløb for lærerinder på landet. Ved Pillemark Skole var kun ansat to lærere, en mandlig førstelærer og en lærerinde. Mine Hvid, der fik bopæl på skolen, led som andre enlige landsbylærerinder under isolationen og de snævre forhold og søgte de første år forgæves stillinger i større byer, især Århus. Hun fik imidlertid hurtigt ry for at være en dygtig lærerinde og opnåede så stor popularitet, at der opstod stemning for at ansætte hende som skolens førstelærer efter kollegaens pensionering i 1916. Dette var noget hidtil uhørt på et tidspunkt, hvor man kun kunne forestille sig førstelæreren som en mand. På samme tid havde en lovændring i 1916 skabt grundlag for at udnævne kvinder til overordnede stillinger i skolen. Forældrekredsens opbakning sikrede sammen med støtten fra det radikale flertal i Tranebjerg sogneråd Mine Hvids udnævnelse til Danmarks første kvindelige førstelærer.

Tidligere på året var skoleinspektørerne Theodora Deissner og Theodora Müller blevet ansat under stor offentlig opmærksomhed. Mine Hvids udnævnelse gik heller ikke stille af. Der fremkom skarpe protester i lærernes blad Folkeskolen mod, at en lærerinde var blevet foretrukket til et vellønnet førstelærerembede frem for mandlige ansøgere, der havde forsørgerpligter over for kone og børn. Mine Hvid fik under debatten støtte fra kvindelige kolleger, der så udnævnelsen som et led i lærerindernes ligestillingskamp. Hun fik dog kun få efterfølgere i førstelærerembedet, der længe vedblev at være et af de vanskeligst opnåelige for kvinder på skoleområdet.

Beskrivelser og portrætter af Mine Hvid

  • Det var under debatten blevet fremhævet, at mange lærerinder faktisk havde forsørgerpligter over for familiemedlemmer. Efter sin udnævnelse sørgede Mine Hvid for at få sine forældre til Samsø, hvor de levede deres sidste år.
  • Mine Hvid fungerede i førstelærerembedet frem til 1946. Af elevberetninger og visitatsindberetninger fremgår, at hun stillede meget store krav til sine elever og satte en ære i, at hendes skole skulle stå som den bedste. Pillemarkbeboerne var stolte af deres dygtige og præsentable lærerinde, men den offentlige rolle lagde samtidig et stærkt pres på Mine Hvid. I 1946 traf hun på ny et ukonventionelt valg, da hun til mange lokale beboeres bestyrtelse og forargelse indgik ægteskab med en excentrisk kunstmaler. Hun tog i den anledning sin afsked fra skolevæsenet og flyttede til Tranebjerg, hvor hun levede til sin død i 1970. Mine Hvids pionergerning blev udøvet under vanskelige betingelser, og den hyldest, hun modtog, kunne ikke bryde isolationen.
  • Den jyske historiker 62-63/1993.

Tilknytning til organisationer

  • Pillemark Skole

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig