Faktaboks

Theodora Müller
Født
19. januar 1874, Århus
Død
7. oktober 1957, København
Arbejdsliv
Lærer og skoleinspektør
Familie

Forældre: skoleinspektør August Carl Louis Christoph M. (1847-1928) og Marie Elvine Kirstine Nørlem (1851-1922).

Theodora Müller var datter af den alsidigt begavede skolemand og konservative politiker August M., der gennem mange år satte sit præg på skole- og organisationsliv i Århus. Hun var således født ind i et miljø, der virkede befordrende for hendes senere karriere som byens første kvindelige overlærer, som skoleinspektører i provinsen dengang kaldtes.

Theodora Müller tog almindelig forberedelseseksamen 1891 og underviste derefter i syv år ved Frk. la Cours Realskole i Randers. Efter at hun havde taget lærerindeeksamen fra Femmers Kvindeseminarium 1901, blev hun samme år ansat ved Christiansgades Skole, der havde ry for at være den fineste og bedste af de kommunale pigeskoler i Århus. Theodora Müllers fader havde ledet skolen 1888-93, og allerede i 1895 havde det været på tale at udnævne en kvindelig inspektør. Det blev aktuelt igen i 1916, da stillingen blev ledig, samtidig med at en lovændring havde banet vejen for udnævnelsen af Theodora Deissner i Kolding til den første kvindelige skoleinspektør uden for København Theodora Müller syntes på flere måder at være det oplagte valg til stillingen. Allerede i 1890’erne havde frk. la Cour ønsket hende som sin efterfølger, og senere havde hun opnået ry for at være en meget kompetent tysklærer. Theodora Müllers “Dygtighed” og “Dannethed” var således uden for diskussion, og dertil kom, at såvel lærerpersonalet ved Christiansgades Skole som det store flertal af skolevæsenets lærerinder i andragender til byråd og ministerium pressede hårdt på for udnævnelsen. For lærerinderne var der tale om både et principielt ligestillingskrav og om en pædagogisk holdning til pigeundervisning som et særligt kvindeligt kompetenceområde. I modsætning til valget af Deissner, der var sket i bred enighed, forløb udnævnelsen af Theodora Müller imidlertid ikke uden sværdslag. Modstanden kom dels fra lokale socialdemokrater, der kritiserede udnævnelsen for at være motiveret af politiske og personlige hensyn, dels fra ministeriets konsulent N.A. Larsen, der foretrak mænd i spidsen for store skoler. Under indtryk af loven om kvindelige skoleinspektører samt lærerindegruppens massive opbakning fandt de lokale skolemyndigheder og Undervisningsministeriet det dog opportunt at fastholde støtten til Theodora Müller, og i oktober 1916 forelå udnævnelsen. Hun blev dermed den anden kvindelige skoleinspektør i provinsen og den første i spidsen for en kommunal mellem- og realskole.

Theodora Müller virkede til 1939 som en populær skoleleder, der ansporede eleverne til flid, samtidig med at hun mildnede disciplinen og sørgede for munterhed og musikalske indslag i skolens dagligdag. I hendes tid bevarede skolen sit særlige præg som eliteskole og hjemsted for nogle af de mest aktive lærerinder i Århus. Det var derfor et hårdt slag, da det ikke lykkedes at bevare inspektørembedet på kvindehænder i 1939. Theodora Müller valgtes som formand for Pædagogisk Selskab for Aarhus og Omegn 1922-25. Hun boede frem til 1939 i skolens tjenestebolig sammen med en søster, musiklærerinde Ingrid M., og flyttede efter pensioneringen til Charlottenlund.

Beskrivelser og portrætter af Theodora Müller

  • Adda Hilden (red.): Pigernes skole, 1989. Århus Stiftstidende 4. april 1939.
  • Undervisningsministeriets arkiv i Rigsarkivet, sag 1903/19106.

Tilknytning til organisationer

  • Frk. la Cours Realskole (nu C. La Cours Skole)
  • Christiansgades Skole
  • Pædagogisk Selskab for Aarhus og Omegn

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig