Faktaboks

Lucie Marie Reventlow
Lucie Marie Ludovika Anastasia Adelheid Karola Hedwig Reventlow
Født
24. oktober 1884, Züllichau, Tyskland
Død
20. april 1984, Fåborg
Familie

Forældre: officer, greve Eberhard Carl Paul Erdmann Emanuel Haugwitz Hardenberg R. (1850-1931) og Catinka Elisabeth Maximiliane Georgine von Pappenheim (1859-1906).

Gift 26. november 1909 med godsejer, lensgreve Christian-Einar Ferdinand Ludvig Eduard R., født 18. juli 1864 på Pederstrup, Vesterborg sogn, død 2. februar 1929 i Svendborg, s. af greve Ferdinand Carl Otto R. og Benedicte Christiane Reventlow.

Gift 19. juli 1940 med oberstløjtnant Bertram James Walker, født 25. juni 1880, død 8. marts 1947.

Børn: Benedicte Cathinka (1911), Christian Ditlev (1912), Naka (1920).

Lucie Marie Reventlow stammede fra en af Tysklands højaristokratiske familier. Faderen var officer, og familien levede et kosmopolitisk liv i Tyskland, Italien og Danmark, hvortil der var traditionelle slægtskabsbånd. I 1909 giftede hun sig med lensgreve Christian-Einar R., en af Danmarks største jordbesiddere, der residerede på Brahetrolleborg på Sydfyn. Lucie Marie Reventlow var en charmerende, livlig og udadvendt kvinde, der forstod at udnytte de muligheder, som hendes sociale og økonomiske position gav hende. På mange måder var hun en diametral modsætning til sin indadvendte og noget sky ægtefælle, der fordybede sig i familiehistorien og kunststudier, men forholdet var efter alt at dømme tilfredsstillende for begge parter.

Efter Første Verdenskrig deltog Lucie Marie Reventlow i hjælpearbejdet for wienerbørn, ligesom hun tog sig af faderen og søsteren Naka Haugwitz. De var kommet til Danmark, fordi familiens gods og formue var gået tabt efter krigsafslutningen og revolutionen i Tyskland. Gennem søsterens engagement i Det Danske Pigespejderkorps (DDP), stiftet 1910, blev også Lucie Marie Reventlow inddraget i spejderarbejdet. 1921-33 var hun således formand for DDPs bestyrelse og en af drivkræfterne bag oprettelsen af Spejderskolen i 1922. Forstander for skolen blev Elisabeth Flagstad, der også fungerede som privatlærerinde på Brahetrolleborg. Spejderskolen havde først til huse i Brahetrolleborgs skovridergård, og sammen med Flagstad og søsteren hjalp Lucie Marie Reventlow med til at sætte lokalerne i stand, ligesom hun skaffede møbler fra andre af slægtens godser. Skolen blev drevet som en husholdningsskole. Der var plads til 24 elever, men på grund af den store søgning måtte den allerede efter et år flytte til nyindrettede og større lokaler i en tidligere stolefabrik i Korinth, tæt på Brahetrolleborg. I 1938 døde Flagstad, og da hun ikke havde skrevet testamente, overgik skolen til hendes familie. Men gennem Lucie Marie Reventlows økonomiske støtte lykkedes det året efter Haugwitz at købe den tilbage. Lucie Marie Reventlow så spejderbevægelsen som “den største Afrustningsfactor, – for alle de Unge, Verden over, der har lovet at være Venner – at arbejde for det samme Maal – vil aldrig kunne føre Krig”. På grund af hendes personlige engagement og økonomiske støtte var Brahetrolleborg-Korinth i en lang årrække den centrale akse i pigespejderarbejdet i Danmark. Spejderskolen eksisterer stadig ved årtusindeskiftet, men har fra 1988 fungeret som efterskole i tilknytning til spejderbevægelsen.

I 1928 døde Lucie Marie Reventlows eneste søn Christian Ditlev kun 16 år gammel under et skoleophold i England. Sønnens død knækkede hendes mand, der døde året efter. Dødsfaldene komplicerede yderligere lensafløsningens gennemførelse på godserne Brahetrolleborg, Christianssæde og grevskabet Reventlow i Sønderjylland. Hertil kom, at landbruget i 1930’erne var i dyb krise. Hun var stillet over for udfordringer, hun ikke havde forudsætninger for at løse, og fik næppe den bedste rådgivning; fra et økonomisk synspunkt var det således mindre heldigt, at hun af venerationshensyn valgte at beholde og blive boende på Brahetrolleborg, mens de øvrige besiddelser blev afhændet. I denne forbindelse bidrog hun afgørende til, at hovedbygning og park på gården Pederstrup på Lolland blev overdraget til Reventlow-Museet, der 1940 blev oprettet til minde om statsminister Christian Ditlev R.

Lucie Marie Reventlow tilbragte megen tid på udenlandsrejser, især i England, hvor hun opholdt sig under Anden Verdenskrig og i 1940 giftede sig med en engelsk officer. Hun deltog i Air Raid Precaution’s hjælpearbejde under bombardementerne af London, hvilket hun senere modtog en engelsk medalje for. Lucie Marie Reventlow var endvidere æresmedlem af DDP.

Efter sin anden mands død i 1947 vendte Lucie Marie Reventlow tilbage til Brahetrolleborg, som hun først i 1960 overdrog til svigersønnen Erik Mourier. Hun blev boende på slottet til sin død, næsten 100 år gammel, hvor hun, så langt kræfter og muligheder rakte, stræbte efter at opretholde de traditioner, ikke mindst i forholdet til lokalsamfund, der fra 1700-tallet knyttede sig til stedet og slægtens virke.

Beskrivelser og portrætter af Lucie Marie Reventlow

  • Foto i Det Kgl. Bibliotek.
  • Spejderskolen 1922-1972, 1972. Naka Haugwitz, Mindeskrift, 1949. Den Reventlowske Skole i 150 Aar, 1933. Jyllands-Posten 21. oktober 1979.

Tilknytning til organisationer

  • Det Danske Pigespejderkorps
  • Spejderskolen

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig