Faktaboks

Anne Marie Børup
Anne Marie Lind Børup
Født
27. marts 1888, Kristrup sogn
Død
11. november 1980, Århus
Arbejdsliv
Lærer og redaktør
Familie

Forældre: lærer Marinus Rasmus Lind Pedersen (1860-1913) og Kirstine Hansen (1867-1933).

Gift med landmand Ejnar Nielsen B., født 21. juni 1891 i Koldt sogn, død 24. januar 1974 i Ormslev sogn, s. af høker Niels Mikael Knudsen og Ane Mille Kirstine Pedersen.

Anne Marie Børup voksede op i Enslev på Randersegnen i en søskendeflok på syv. Hendes fader Marius Lind var lærer og desuden kirkesanger og organist. Hjemmet var præget af musik og sang, og børnene lærte tidligt at spille og synge. Forældrene var begge politisk engagerede, faderen i partiet Venstre og moderen som medlem af Det Radikale Venstre. Disse politisk forskellige ståsteder gav ikke anledning til mislyde i hjemmet. Tværtimod betragtede forældrene hinanden som jævnbyrdige. Moderen var tillige meget aktiv i Dansk Kvindesamfund, og karakteristisk for forældrenes forhold var, at faderen som noget naturligt også var medlem. Anne Marie Børup fik som stor pige lov til at hjælpe med undervisningen i skolen. Ofte var det hende, der havde diktat med klassen, mens faderen fik sig en pibe tobak eller gik ind for at tale med sin hustru.

Forældrene forestillede sig, at Anne Marie Børup skulle på seminarium, men hun stykkede i stedet sin uddannelse sammen af forskellige kurser, rejser og ansættelser. På et kursus på Askov Højskole i 1906 stiftede hun bekendtskab med kvindegymnastikken. Den var dengang stort set en kopi af mændenes øvelser, men for kvinderne var det befriende at komme i en gymnastikdragt, hvor de kunne røre sig frit og føle kræfterne vokse ved armgang i bom, klatren i tov og spring over redskaber. Ingeborg Appel var den inspirerende leder, der så kvindegymnastikken som et middel til kvindens frigørelse. Anne Marie Børup var begejstret, og hun vendte tilbage til Askov på endnu et månedskursus og en sommerskole. Herefter var hun sikker på, at hun ville være gymnastiklærerinde, og hun tog på et kursus hos Olaf Schrøder i Odense i 1908. Nu kunne hun begynde at undervise i gymnastik, og hun blev som 20-årig ansat på Hovedgård Realskole ved Horsens.

På skolen lærte Anne Marie Børup sig engelsk med det klare mål at rejse til USA. Hun havde hørt om den danske højskole Grand View College i Des Moines, Iowa, og ønskede brændende at få lov at undervise på stedet. Muligheden bød sig, faderen lånte hende rejsepenge, og i 1910 tog hun af sted. Det blev til to år i Amerika, hvor hun dels tjente penge som tjenestepige i syv forskellige hjem, dels underviste på kurser på højskolen i vinterperioderne. Efter hjemkomsten til Danmark tog Anne Marie Børup det etårige kursus på Statens Gymnastikinstitut 1912-13. Det var dengang den højeste uddannelse, man kunne få i gymnastik. Som nyuddannet gymnastiklærerinde fik hun først ansættelse på Th. Langs Skole i Silkeborg i to år. Herefter fulgte ansættelser på en lang række skoler i kortere eller længere perioder fortrinsvis i Århusområdet. Men det er inden for det folkelige foreningsarbejde, at Anne Marie Børup først og fremmest har sat sig spor.

Under sit ophold på Statens Gymnastikinstitut hørte Anne Marie Børup første gang om de såkaldte delingsførermøder. En af hendes veninder fortalte begejstret om disse fester, hvor delingsførere mødtes to eller tre dage, gjorde gymnastik, hørte foredrag, dansede folkedans og legede sanglege. Da Anne Marie Børup kom til Silkeborg, blev hun snart en del af denne folkelige tradition. Hun var lærer på nogle af de første delingsførerkurser for kvinder på Hadsten Højskole fra 1913. Siden brugte hun en stor del af sit liv på at uddanne og videreuddanne gymnastikledere på weekendkurser og månedskurser, 1930-56 underviste hun således en gang årligt på Himmerlands Ungdomsskole, og hver sommer fra 1938 til 1954 stod hun for Rødding Højskoles delingsførerafdeling. Men Anne Marie Børup ledede også selv gymnastikhold. Hendes navn er usvigeligt knyttet til Aarhus Gymnastik Forening (AGF), hvor hun havde gymnastikhold i næsten 50 år, 1912-58. Det folkelige foreningsarbejde var normalt ulønnet, men hun fik i vinterhalvårene betaling for sit arbejde i AGF. Det gjorde, at hun med en klasselotterikollektion som supplement var sikret brød på bordet. For AGF betød det, at de havde en leder, der i mere end en menneskealder nærmest var foreningen på gymnastikområdet. Anne Marie Børup sagde også ja til at lede hold ved specielle lejligheder. I 1939 stod hun for det danske kvindehold ved den store Lingiade i Stockholm, og lige efter Anden Verdenskrig ledede hun på Erik Flensted-Jensens opfordring kvindernes opvisninger på hans gymnastikhold, der rejste rundt i USA i et lille års tid.

Anne Marie Børups indsats for den danske kvindegymnastik er legendarisk. Fra 1912 var hun med til at udvikle og fastholde den position, kvindegymnastikken efterhånden fik. Inspirationen til gymnastikken kom først og fremmest fra den finsk-svenske gymnastikpædagog Elli Björkstén. Hun mente, at gymnastikken for kvinder skulle væk fra mandsgymnastikken og i stedet tage udgangspunkt i kvindens psyke og anatomi. Derfor drejede hun gymnastikken væk fra det spændte, stive og kraftbetonede og tilførte i stedet bevægelsen og æstetikken. Anne Marie Børup deltog i adskillige af Björksténs kurser. En senere inspirationskilde var den tyske gymnastikpædagog H. Medau. I perioden 1938-39 besøgte hun tre gange hans skole for at lære hans specielle måde at koble musik og bevægelse. Det var et område, som Anne Marie Børup før nogen anden tog op i den folkelige gymnastik. Ved det store Dybbølstævne i 1928 brugte hun som den første musik til enkelte af sine øvelser med Else Bartholdy, en anden pioner på området, ved klaveret. Det vakte megen modstand, og hun blev beskyldt for at ødelægge gymnastikken. Men det varede ikke længe, før andre hold tog hendes idé op. Musikken bredte sig hurtigt, bl.a. fordi Anne Marie Børup begyndte at udgive hefter med musik til gymnastik, kaldet De grå hefter. Siden udkom Gymnastikmusik 1-8, 1947-55. Ved siden af musikhefterne udgav hun i 1926 6 Dagsøvelser til Brug i Kvindegymnastikken og i 1946 sin øvelsesbog Kvindegymnastik. Anne Marie Børups store popularitet som gymnastikleder førte til, at hun i 1923 som den første kvinde blev valgt ind i De danske Skytte- og Gymnastikforeningers Overbestyrelse. En anden tillidspost, som det folkelige gymnastikarbejde førte med sig, var hvervet som redaktør af tidsskriftet Ungdom og Idræt. For at fremme kvindesiden havde man siden 1922 haft Jørgine Abildgaard som kvindelig medredaktør. Den post overtog Anne Marie Børup 1930-65. Hun har udgivet en digtsamling Fra Vang og Veje, 1947, og sine erindringer De mange år, 1970.

Beskrivelser og portrætter af Anne Marie Børup

  • Klara Aalbæk Korsgaard: Anna og Jørgine, 1996. Erik Flensted-Jensen: Med dansk ungdom i Amerikas brogede verden, 1952.

Tilknytning til organisationer

  • Rødding Højskole
  • Ungdom og Idræt
  • Aarhus Gymnastik Forening
  • De Danske Skytte- og Gymnastikforeninger
  • Himmerlands Ungdomsskole

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig