Faktaboks

Tove Schmidt
Født
12. februar 1928, Frederiksberg
Død
2018
Arbejdsliv
Jordemoder, redaktør og overjordemoder
Familie

Forældre: afdelingsforstander Sven Christian S. (1896-1971) og Ingrid Vibeke Bodil Kjær (1903-92).

Det var Tove Schmidts ungpigedrøm at blive jordemoder. For at afprøve, om drømmen kunne holde, arbejdede hun efter studentereksamen fra Gentofte Statsskole i 1946 på Nyborg og Gleerups Fødeklinik. Hun tog eksamen fra Rigshospitalets Jordemoderskole i 1952 og var derefter reservejordemoder på den fødeafdeling, hvor lægekandidaterne fik klinisk uddannelse i fødselshjælp. Da hun i 1954 modtog det franske statslegat til et års studier i Paris, fik hun rig lejlighed til at dyrke sin anden store interesse, fransk. På Sorbonne studerede hun sprog og kultur, men hovedformålet med opholdet var faglig efteruddannelse på forskellige fødeafdelinger og neonatalafdelinger. På Clinique Baudelocque deltog hun i et forsøg med den psykoprofylaktiske metode, der sigter på at få kvinder til at føde så naturligt som muligt. I begejstring over, hvad hun så og oplevede, skrev Tove Schmidt udførlige beretninger til sin afdeling på Rigshospitalet, og da hun i 1955 vendte hjem, indledte hun sammen med Dyre Trolle et forsøg, hvor man sammenlignede 100 førstegangsfødende med forventet normal fødsel ved psykoprofylakse med 100 andre normale førstegangsfødende. Resultatet af undersøgelsen blev publiceret i 1958 i Nordisk Medicin. Det var den første nordiske videnskabelige redegørelse for fødsel ved psykoprofylakse.

I 1957 overtog Tove Schmidt en jordemoderpraksis i Køge, hvor det lykkedes hende at få god kontakt til de gravide og fødende. Men da hendes gamle chef på Rigshospitalet, overjordemoder Jenny Jakobsen, gik af i 1959, blev Tove Schmidt opfordret til at søge hendes stilling. I 33 år bestred hun den krævende post som overjordemoder sammen med et ekstraordinært klinisk lektorat i undervisning af medicinstuderende. Hun kom igen til at arbejde sammen med Trolle om praktisk og teoretisk psykoprofylakse, og i kraft af deres teamwork blev metoden indført i dansk fødselshjælp. Det var også de to, der bistod, da den senere Margrethe 2. skulle føde i 1968 og 1969. I ti år, 1961-71, var Tove Schmidt redaktør af Tidsskrift for Jordemødre. Hendes bog Fødsel ved psykoprofylakse udkom 1961, og i 1969 kom pjecen I form før fødslen, som Sundhedskomitéen udgav. Hun skrev desuden flere artikler både om denne metode og andre faglige emner til danske og udenlandske tidsskrifter, ligesom hun holdt kurser og foredrag for jordemødre og andre faggrupper. I 1970 kom håndbogen Obstetricisk psyko-profylakse, én blandt flere lærebøger for jordemoderelever og medicinstuderende, Tove Schmidt var involveret i.

Til stillingen som overjordemoder hørte en embedsbolig på Rigshospitalet, men Tove Schmidt skrev sine bøger og artikler i weekender og ferier i sit hus i den sjællandske landsby Lille Tårnby, inspireret af lange vandreture i de smukke, historiske engdrag ved Tryggevælde Å. Hun repræsenterede Den Almindelige Danske Jordemoderforening i EFs Liasonkomité for jordemødre 1971-93 og var i en periode præsident, ligesom hun var medlem af EFs rådgivende udvalg for jordemoderuddannelsen. 1979-80 havde hun orlov for at starte en videreuddannelse for jordemødre på Danmarks Sygeplejerskehøjskoles afdeling i København Da Tove Schmidt i 1992 gik på pension, fik hun rige muligheder for at dyrke sin interesse for det franske sprog, som havde været hende en god støtte i hendes internationale arbejde, og hun tog en bachelorgrad i dette fag på Åbent Universitet.

Tilknytning til organisationer

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig