Faktaboks

Marie Mørk
Anna Marie Frederikke Mørk
Født
14. april 1861, København
Død
30. maj 1944, Hillerød
Arbejdsliv
Skolebestyrer, lærer og skoleleder
Familie

Forældre: amtsvejinspektør Niels Peter Severin M. (1830-1911) og Elsebeth Jacobine Elise Pingel (1836-1911).

Marie Mørk

I 1895 åbnede Marie Mørk sin pigeskole i Hillerød, der også kom til at rumme en kostskole. Uden en øre på lommen havde den lærerindeuddannede Marie Mørk kastet sig ud i skoleprojektet. Pengene lånte hun af en veninde, og med en kommunegaranti for et lån til finansieringen af byggeriet blev spaden sat i jorden. Fra en start med omkring 70 elever voksede skolen til 400 elever, heraf 50-70 kostelever, og skolen blev på flere måder et pædagogisk og kulturelt kraftcenter i lokalområdet. Foto uden år.

Marie Mørk
Af /Det Kgl. Bibliotek.

Marie Mørk tilbragte det meste af sin barndom sammen med sine ni søskende i Hillerød. Det typiske embedsmandshjem var præget af den nationale sag. Begge forældre havde på første hånd oplevet Fredericias belejring og bombardementet af byen i 1864.

De var desuden påvirket af højskoletanken og grundtvigianismens dybe skepsis over for det offentlige skolevæsen. I overensstemmelse hermed kom Marie Mørk, som senere skulle have omkring 400 elever på sin egen skole, aldrig selv til at gå i en. I stedet modtog hun en særdeles utraditionel, men inspireret og levende undervisning af digterpræsten C. Hostrup i Hillerød præstegård sammen med nogle af sine søskende og præstens egne børn.

Marie Mørks uddannelse

Bagagen fra barndomshjemmet og skolegangen hos Hostrup suppleredes senere, da hun uddannede sig først til privatlærerinde, og derefter, i en alder af 24 år, tog lærerindeeksamen på N. Zahles Skole. 1887-95 underviste hun på Vældegaard Kvindeskole i Gentofte. 1892 fik hun accessit for sin besvarelse af en prisopgave fra Københavns Universitet om Natursans og Naturskildring i dansk Digtning.

Pædagogiske idéer

I denne periode stiftede Marie Mørk bekendtskab med flere spændende pædagogiske idéer, som hun siden omplantede til sin skole i Hillerød, hvor de blev opfattet som originale nyskabelser. Det gjaldt fx et eksamensfrit fortsættelseshold, inspireret af Natalie Zahles fortsættelsesklasser, der kan karakteriseres som et højskoleagtigt undervisningsforløb for piger, der ikke ønskede eller evnede at gennemføre et eksamensforløb.

Desuden inspireredes hun af begrebet "hviletid", der byggede på samtidens opfattelse af, at det var vigtigt, at unge piger i puberteten blev skånet for intellektuelle anstrengelser. I Hillerød betød det således, at piger efter mellemskolens indførelse uden at blive oversiddere kunne gå i en særlig toårig 4. mellemskoleklasse eller i en et- eller toårig hvileklasse, hvor de hovedsagelig blev undervist i huslige gøremål.

Endelig bør det nævnes, at Marie Mørk i de første ca. ti år ikke nøjedes med alene at drive en pigeskole med en kostafdeling, men tillige uddannede privatlærerinder og således søgte at skabe en sammenhængende uddannelsesinstitution for kvinder, en slags Zahle en miniature.

Marie Mørks Skole grundlægges

Marie og Eva Mørk

Marie Mørk sammen med søsteren Eva Mørk, der især hjalp til med kostskolen. Også søsteren Gudrun Mørk var tilknyttet skolen, hvor hun underviste fra starten. De tre søstre prægede også Hillerødkredsen af Dansk Kvindesamfund. Marie Mørk var formand for kredsen fra 1906, mens Gudrun Mørk indtog posten 1927-1931. Foto uden år.

Marie og Eva Mørk
Af /Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek.

Da Marie Mørk i et tæt parløb med søsteren Eva M., som især hjalp med kostskolen og undervisningen af de mindre klasser, startede sin skole i en moderne, nyopført skolebygning i 1895, skete det uden en øre på lommen. Hun medbragte alene sin uddannelse og erfaring som lærerinde.

Når det alligevel lykkedes for hende at få sin egen skole, skyldtes det, at statstilsynet krævede byens hidtidige pigerealskole ombygget. Den opgave havde skolens ejer, den ældre Manna Lund, ikke lyst til at kaste sig ud i. Men det havde den 34-årige Marie Mørk, som fik pengene til at købe skolen fra en veninde, og som med en kommunegaranti for et lån til finansieringen af byggeriet i ryggen kunne sætte spaden i jorden i foråret 1895. Tidspunktet var gunstigt. Diskussionen om, hvorvidt piger skulle have samme skoleuddannelse som drenge, var ophørt. Det skulle de.

Samtidig var perioden præget af byerhvervenes stærkt stigende behov for unge med en solid skolemæssig baggrund, et behov, som realskolerne siden 1881 kunne imødekomme med den nye almindelige forberedelseseksamen. Resultatet blev, at der i århundredets sidste 10-15 år indtraf et regulært boom i væksten af antallet af private og kommunale realskoler i Danmark

Skolen vokser

M. Mørks Skole og Hjem for Børn og unge Piger, som gradvis voksede fra 70 til 400 elever, heraf 50-70 kostelever, blev på flere måder et pædagogisk og kulturelt kraftcenter i lokalområdet. Der blev lagt stor vægt på at vække elevernes interesse gennem en direkte appel til deres sanser, i de mindste klasser næsten uden brug af bøger, ved en udbredt brug af sang, leg, udflugter og levende fortælling i timerne.

Denne pædagogiske indstilling medførte, at skolen kom på kollisionskurs med ministeriets barske eksamenskrav, der prioriterede boglig viden. Men da hele hensigten med skolen jo var at kvalificere samfundets spindeside, var denne udfordring hverken uvelkommen eller uventet. Marie Mørk støttede sig til erfaringerne fra barndomshjemmet, "skolegangen" og tiden hos Zahle og søgte bevidst at give sin skole et præg af højskole. I de ældste klasser var der afsat to ugentlige timer på skemaet til foredrag om især historiske og kulturhistoriske emner, og på kostskolen arrangeredes årligt et antal foredragsaftener, hvor der også var adgang for folk fra byen, og hvor foredragsholderne var kulturpersonligheder som fx H.F. Feilberg, P.A. Rosenberg, Vilh. Andersen, Jakob Knudsen og Holger Begtrup. De var alle personlige venner og bekendte, og de kom trofast igen og igen ofte gennem mange år.

Det hører med til billedet af Marie Mørk, at hun ikke veg tilbage for at prøve nye idéer. I 1905 var hun således blandt de første til at starte undervisningen i "kvindelig Husgerning", som altså ikke kun var madlavning, men også vask, strygning osv. I 1927 gennemførte hun, i en alder af 66 år, efter forbillede fra Elisabeth Brøndsteds skole i Ålborg et forsøg med terminslæsning, hvor undervisningen i fagene koncentreredes i vekslende terminer præget af flere timer i færre fag.

Marie Mørk afhænder skolen

Marie Mørks Skole
Marie Mørks Skole eksisterer stadig. På billedet får skolen, der ses i baggrunden, besøg af den daværende leder af Liberal Alliance, Anders Samuelsen. Foto fra 2019.
Marie Mørks Skole
Af /Ritzau Scanpix.

I slutningen af Første Verdenskrig og især i årene derefter kom de danske privatskoler ud i et økonomisk uvejr af dimensioner. På Marie Mørks skole blev lærerlønningerne således mere end fordoblede fra 1918 til 1921, og da statstilskuddene i de følgende år viste en vigende tendens, hang økonomien ikke mere sammen.

I Marie Mørks tilfælde kunne løsningen have været at øge indtægterne ved at optage drenge i mellemskole- og realklasserne; men det skridt ønskede hun ikke at tage. I stedet valgte hun at afhænde skolen til W. Stenberdt, som overtog dagskolen i 1930 og i 1937 kostafdelingen, som også var Marie Mørks hjem. I de 42 år, der var gået siden 1895, havde hun og søsteren Eva boet i deres værelser der, fra 1911 sammen med to af deres emigrerede søster Julie Feilbergs børn som de adopterede.

Familiesammenhold

Det stærke familiesammenhold manifesterede sig i, at også søsteren Gudrun Mørk underviste på skolen fra starten. De tre frøkner Mørk førte deres samvirke ud i byens sociale liv og kom især til at præge Dansk Kvindesamfunds Hillerødkreds. Marie Mørk blev formand ved kredsens oprettelse i 1906, Gudrun Mørk 1927-31. De har alle tre været menighedsrådsmedlemmer, Gudrun desuden byrådsmedlem.

Marie Mørk modtog Fortjenstmedaljen i guld 1920. Hendes erindringer Nogle Mindeblade udkom i 1935.

Beskrivelser og portrætter af Marie Mørk

  • Mal. fra 1931 af Herman Vedel på Marie Mørks Skole. Foto i Det Kgl. Bibliotek.
  • Bjørn Verstege: Marie Mørks Skole, 1995.

Tilknytning til organisationer

Læs mere i Dansk Biografisk Leksikon

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig