Faktaboks

Karen Callisen
Karen Herdis Kallesen (Callisen)
Født
5. april 1882, Troelstrup Overgård, Tønning sogn
Død
17. januar 1970, København
Arbejdsliv
Akademiker, lærer, doktor, forsker og museumsinspektør
Familie

Forældre: proprietær Søren Jensen Kallesen (1847-1930) og Anna Pedersen (født 1858).

Bofælle 1911-31: lærer Louise Carla Mary Alice Petra Cecilie Heden, født 24. juli 1878 på Frbg., død 30. december 1931 i København, d. af sømandspræst Georg Ludvig Rasmussen H. og Augusta Vilhelmine Bohr.

Bofælle 1931-38: sygeplejerske Signe Beck, født 12. maj 1888 i Yding sogn, død 17. august 1938 i København, d. af proprietær Sophus Frederik B. og Anna Louise Christiansen.

Bofælle 1941-63: redaktør Paula Jenny Strelitz, født 31. maj 1892 i Hamburg, Tyskland, død 12. februar 1963 i København

Karen Callisen blev i 1901 student fra Lang og Hjorts kursus i København og påbegyndte derefter uddannelsen til fabriksingeniør ved Polyteknisk Læreanstalt. Mens hun læste her, arbejdede hun som stenografassistent i Rigsdagen og som lærer ved Hellerup Gymnasium. Hun var desuden bestyrelsesmedlem i Studentersamfundet og aktivt engageret i Akademisk Roklub, hvor hun var blandt de første kvindelige medlemmer. Professor N.V. Ussings forelæsninger om mineralogi og geologi fascinerede hende i den grad, at hun skiftede over til geologistudiet ved Københavns. Universitet. Som den første kvinde herhjemme blev hun i 1915 mag.scient. i mineralogi og krystallografi. Hendes senere arbejde og forskning faldt især inden for petrografi, dvs. systematisk beskrivelse af bjergarter. Allerede i studietiden var hun 1912 blevet knyttet til Mineralogisk Museum ved Københavns. Universitet som assistent, en stilling, hun fortsatte i efter sin eksamen. 1919 blev hun amanuensis, og fra 1932 og frem til sin afgang 20 år senere var hun inspektør samme sted, bl.a. med ansvar for museets regnskab. Perioden 1921-47 var hun desuden ansat ved Ingrid Jespersens Skole, hvor hun underviste i naturfag og kemi. 1925 fik hun endnu en bibeskæftigelse som mineralogisk konsulent for kryolitminen ved Ivittuut i Grønland, som hun besøgte flere gange, sidst i 1953.

Karen Callisens videnskabelige arbejde var især rettet mod Bornholms mineraler og bjergarter. Disputatsen Beiträge zur Kenntnis des Granitgrundgebirges von Bornholm fra 1932 gav en omhyggelig beskrivelse af Bornholms granitter som en opfølgning af Ussings inddeling og indledende undersøgelser, der var blevet standset ved hans død i 1911. Ussing var gennem hele livet hendes store forbillede. Karen Callisen foretog endvidere undersøgelser af bjergarter fra bl.a. Grønland og Hongkong og af meteoritter, herunder af de to som faldt i Århus i 1951. Hun var en værdig repræsentant for den klassiske petrografi, som lagde hovedvægten på meget omhyggelige undersøgelser af tyndslib, dvs. tynde skiver af bjergarter, som undersøges under mikroskop. Hendes store erfaringer som petrograf kom smukt til udtryk i håndbogen Sten i farver, som blev udgivet i 1960 i et samarbejde med danske og svenske kolleger. Bogen, der henvender sig til den alment interesserede læser, er siden kommet i mange reviderede udgaver.

Karen Callisen var særdeles slagfærdig og en særpræget personlighed, der også i sin umiddelbare fremtoning skilte sig ud fra mængden. Hun røg store cigarer, var altid i følge med sin kæmpemæssige schæferhund og gik utraditionelt klædt i en buksedragt, egnet til ekskursionerne på Grønland og til Bornholms klipper. Hun var engageret i samfundsforhold og havde litterære interesser. Georg Brandes kendte hun fra tiden i Studentersamfundet, og omgangskredsen omfattede Harald og Niels Bohr samt rektorerne H. Adler, Hans Hartvig-Møller og Helga Lund. Karen Callisens personlige mod viste sig bl.a. ved, at hun under Anden Verdenskrig holdt en jødisk veninde skjult for tyskerne. Karen Callisen var et ordensmenneske, som nidkært varetog de samlinger og det økonomiske ansvar, hun var betroet. Redelighed var hende en æressag, og hun var en af de 11 geologer, som offentligt kritiserede Lauge Kochs bog om Grønlands geologi fra 1935 for dens faglige mangler. Episoden vakte stor offentlig opmærksomhed, ikke mindst fordi Koch svarede igen med at stævne sine fagfæller for injurier. Karen Callisen var formand for Dansk Geologisk Forening 1933-34. 1936 blev hun hædret med Tagea Brandts Rejselegat.

Beskrivelser og portrætter af Karen Callisen

  • Foto i Det Kgl. Bibliotek.
  • Årsskrift for Dansk Geologisk Forening, 1971.

Tilknytning til organisationer

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig