Faktaboks

Ingeborg Kristiane Rosenørn-Teilmann
Født
27. juli 1852, Fredericia
Død
23. april 1929, Nørholm, Torstrup sogn
Arbejdsliv
Forfatter og godsejer
Familie

Forældre: godsejer, minister Christian Peder Theodor R.-T. (1817-79) og Christine Marie Rosenørn. (1821-52).

Bofælle 1887-1919: komponist, lærer Ane Elisabeth Susette Boisen, født 21. april 1850 i København, død 7. juli 1919, d. af præst, asylbestyrer Peter Outzen B. og Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig.

Ingeborg Kristiane Rosenørn-Teilmann blev født i Fredericia, hvor hendes fader var borgmester. Hendes moder døde, inden hun var et halvt år gammel. Året efter blev faderen herredsfoged i Skads herred. I 1861 overtog han efter sin faster stamhuset Nørholm ved Varde, det største gods i Vestjylland, og antog ved denne lejlighed, som det var bestemt ved stamhusets oprettelse i 1790, navnet Teilmann. Ved hans død 1879 overgik Nørholm til Ingeborg Kristiane Rosenørn-Teilmann, der nu som stamhusbesidder også måtte antage navnet Teilmann. I hendes ejertid blev der frasolgt betydelige eng- og hedearealer og enkelte ejendomme, foretaget omfattende skovplantninger og efter århundredskiftet bygget ny forpagterbolig og hestestald. I henhold til lov om lensafløsning overgik stamhuset i 1922 til fri ejendom.

Ingeborg Kristiane Rosenørn-Teilmann var en lille og spinkel kvinde, der gjorde den store ejendom til samlingssted for slægtninge og venner, ikke mindst fra religiøse miljøer. Hjemmet delte hun gennem mere end tre årtier med komponisten Elisabeth Boisen. Med sin kristne og nationale indstilling prægede Ingeborg Kristiane Rosenørn-Teilmann livet på og omkring Nørholm, hvor hun værnede om stedets historie, herunder den fornemme barokhovedbygning og dens interiør. Hun, der religiøst stod grundtvigianismen nær, indvalgtes 1903 i menighedsrådet for Torstrup sogn og holdt hver søndag andagter for alle i huset, familie, gæster og tjenestefolk. Hendes holdning til det sønderjyske spørgsmål blev udtrykt ved en mindesten i parken for “Den halve Genforening 1920”. Hun udfoldede gennem årene et særdeles omfattende, men ikke meget betydeligt forfatterskab, hvor hun, enten anonymt eller under mærket I.K.R., senere dog under sit fulde navn, udgav religiøse digte og naturlyrik, behandlede historiske emner i form af versromaner, desuden genfortalte et par islandske sagaer og endelig udgav strøtanker og småafhandlinger samlede i Ude i frisk Luft I, 1905, II, 1912. I 1917 fulgte Af min Dagbog. Boisen satte adskillige af hendes digte i musik i nært samarbejde med veninden, nævnes kan fx en samling romancer Fra Lunden, 1901. Ingeborg Kristiane Rosenørn-Teilmann forsøgte sig som dialektforfatter med Jens Kjerk,1882, og behandlede emner af Nørholms historie. Mange af hendes digte og prosastykker blev trykt i flere omgange under nye titler. Hendes forfatterskabs gennemgående præg er efterromantisk med en fastholden af de overleverede former og udtryk for et ideelt, nationalt og kristent livssyn, friskest i hendes bedste naturdigte.

Beskrivelser og portrætter af Ingeborg Kristiane Rosenørn-Teilmann

  • C. Dumreicher: Ved en milepæl, 1954. Vor Fremtid, 1909-10. Berlingske Tidende 25. april 1929.

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig