Faktaboks

Emmy Carlsen
Emmy Henriette Marie Elisabeth Bertha Hilleborg Carlsen
Født
4. juni 1842, Gammel Køgegård, Køge
Død
29. august 1912, Gammel Køgegård, Køge
Arbejdsliv
Godsejer og legatstifter
Familie

Forældre: minister Hans C. (1810-87) og komtesse Clara Sophie Krag-Juel-Vind-Frijs (1822-52).

Titel
Adelig

Emmy Carlsen var eneste overlevende datter i en familie, der havde rødder i adelsslægten Lange, som siden 1776 havde ejet Gammel Køgegård. Hun voksede op i et engageret miljø, der deltog energisk i tidens politiske og kulturelle debat. Faderen var godsejer og i en periode indenrigsminister. Hendes ene faster var Marie Toft, der støttede de folkelige vækkelsesbevægelser, en anden Jutta var gift med den grundtvigske sognepræst Peter Rørdam, mens den tredje faster Franziska C. var skrivende historiker. Emmy Carlsen havde to søskende, en yngre broder Christen C., og en søster, der imidlertid døde tidligt. Det var tanken, at broderen skulle overtage godset, der i 1845 var blevet ophøjet til stamhus. Emmy Carlsen var derfor indskrevet som stiftsdame ved Vallø. Efter moderens død i 1852 knyttede hun sig meget til sin faster Franziska C., men det var forholdet til faderen, der blev det mest betydningsfulde i hendes liv. Gennem ham fik hun ikke alene en grundfæstet kristen tro, men også stor interesse og veneration for samtidens udvikling i land- og skovbrug.

Da broderen døde i 1865, ændredes Emmy Carlsens livsbane totalt, idet hun efter faderens død i 1887 måtte overtage driften af familiens besiddelser. Hendes godsdrift var præget af to grundholdninger. For det første skulle den idyl, hun havde kendt som barn, bevares og skånes for den moderne civilisations larm og støj, ligesom godset ikke skulle i nær berøring med det borgerlige livs prosaiske livsstil. For det andet skulle godsets udbytte til stadighed tjene til nytte for det samfund, hun tilhørte. Det er blevet sagt om hende, at hun som godsbesidder var en ædel aristokrat, der i sin fremtoning var en levendegørelse af en slægts tradition. Det betød, at hun var meget vellidt på egnen, hvor hun gjorde, hvad hun kunne for at lindre nød og trang. Samtidig medførte hendes kristne livsopfattelse, at hun i perioden 1903-10 var et meget aktivt medlem af Køge menighedsråd. Kort efter overtagelsen af godset havde Emmy Carlsen oprettet et testamente, der gjorde hendes fætter Frederik Grundtvig til hendes arving. Da hun også overlevede ham, traf hun i 1901 foranstaltninger til oprettelse af et legat, der skulle bære slægtens navn og have overdraget samtlige stamhusets besiddelser. I indledningen til testamentet skrev hun: “Jeg ønsker herved at mindes min Fader og hans Slægt, der paa Mandssiden er uddød med ham.” Emmy Carlsen døde i 1912, og dermed blev Carlsen-Langes Legatstiftelse en realitet. Legatet arbejder til fremme af kristendommens udbredelse, forst- og skovvæsen i Danmark samt fædrelandske eller almenmenneskelige forhold, ligesom det støtter udgivelse af videnskabelige afhandlinger.

Beskrivelser og portrætter af Emmy Carlsen

  • Mal. i Gammel Køgegård. Foto i Det Kgl. Bibliotek.
  • Til Minde om Stamhusbesidderinde, Stiftsdame Frøken Emmy Carlsen, Gammelkjøgegaard, 1912.
  • Godsarkiv i Rigsarkivet (København), Gammel Køgegård.

Tilknytning til organisationer

  • Gammel Køgegård
  • Carlsen-Langes Legatstiftelse

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig