Faktaboks

Bodil Schmidt-Nielsen
Bodil Mimi Schmidt-Nielsen
Født
3. november 1918, København
Død
2015
Arbejdsliv
Akademiker, tandlæge, forsker, doktor, professor og redaktør
Familie

Forældre: professor Schack August Steenberg Krogh (1874-1949) og Birte Marie Jørgensen (læge Marie Krogh 1874-1943).

Gift 20. september 1939 med professor Knut Størtebecker S.-N., født 24. september 1915 i Trondheim, Norge, s. af professor Sigval S.-N. og Signe Toberg Sturzen-Becker. Ægteskabet opløst 1966.

Gift 3. oktober 1968 med sagfører Roger Gerald Chagnon, født 18. oktober 1913 i Nashua NH, USA, s. af forretningsdrivende Emile Alphonse C. og Alice Peloquin.

Børn: Astrid (1941), Bent (1944), Bodil Mimi (1947).

Som datter af forskerægteparret Marie og Aug. Krogh modtog Bodil Schmidt-Nielsen tidligt inspiration til at vælge en naturvidenskabelig karriere. Også glæden ved at færdes i det fri blev en del af hendes arv. Faderen var professor i zoofysiologi og blev Nobelpristager, moderen havde som en af de første kvinder i Danmark erhvervet en doktorgrad i medicin og drev ved siden af sin lægepraksis en omfattende forskning inden for især fysiologi og farmakologi. Det var moderen, der blev Bodil Schmidt-Nielsens store forbillede. Allerede som barn ønskede Bodil Schmidt-Nielsen at blive læge, og efter studentereksamen fra Rysensteen Gymnasium i 1937 tog hun det følgende år medicinsk forberedelseseksamen, men valgte så at skifte til tandlægestudiet. Hun blev kandidat i 1941 og var et par år ansat som assistent i en tandlægepraksis. Hun fandt imidlertid ikke dette arbejde fagligt tilfredsstillende og besluttede sig for at satse på en forskerkarriere på Tandlægehøjskolen, hvor hun i forvejen havde haft nogle timer som undervisningsassistent. 1944 blev hun ansat her som videnskabelig assistent, først i proteselære, siden i kirurgi hos den navnkundige professor Erik Husted. Det blev dog professor P.O. Pedersen, der for alvor satte hende i gang med det videnskabelige arbejde. Allerede 1946 disputerede hun på en afhandling om tandsubstansens opløselighed i relation til spyttets sammensætning The Solubility of Tooth Substance in Relation to the Composition of Saliva og blev dermed Danmarks første dr.odont. Netop tandlægefaget tiltrak også dengang mange kvinder, men det blev alligevel betragtet som en begivenhed, at en kvinde blev fagets første doktorand.

Som forældrene specialiserede Bodil Schmidt-Nielsen sig i fysiologi. Også hendes første ægtefælle, nordmanden Knut S.-N. var fysiolog, og 1946 flyttede de begge til USA og fortsatte deres videnskabelige arbejde i den amerikanske universitetsverden. Blandt parrets fælles faglige interesser var fysiologien hos dyr under ekstreme livsvilkår, og sammen studerede de ørkendyrenes vandstofskifte, først i Arizona, hvor det var ørkenrotter, det gjaldt, og siden i Sahara, hvor de koncentrerede sig om kamelen. Allerede i forbindelse med deres første studier stod det klart, at ørkenrottens næse fungerer således, at vandet i udåndingsluften kondenseres, hvorved dyret sparer et ellers uundgåeligt vandtab, som kunne være katastrofalt under ørkenforhold. Bodil Schmidt-Nielsen arbejdede siden gennem mange år med nyrefysiologi og evnen til at koncentrere og fortynde urinen hos mange dyrearter. 1955 blev hun dr.phil. fra Københavns Universitet, usædvanligt nok uden forudgående mundtligt forsvar for afhandlingen, der netop drejede sig om nyrefysiologi og havde titlen Urea Excretion in Kangaroo Rats and White Rats. Bodil Schmidt-Nielsen bestred gennem årene forskerstillinger ved en længere række forskellige universiteter, herunder Stanford University og Duke University, og blev 1964 udnævnt til ordinær professor ved Case Western Reserve University. I en periode var hun tillige ansat som forsker ved American Heart Association. Hun sluttede karrieren som professor ved den fysiologiske afdeling på det medicinske fakultet ved Universitetet i staten Florida, en stilling, hun tiltrådte 1987. Her i Florida har hun endnu højt oppe i årene haft mulighed for dyrke sine fysisk krævende fritidsinteresser, kajakroning og bjergbestigning.

Bodil Schmidt-Nielsen blev allerede 1949 medlem af det amerikanske fysiologiske selskab. 1971 indtrådte hun i bestyrelsen samme sted, og fire år efter blev hun selskabets første kvindelige præsident. Hun har modtaget adskillige æresbevisninger, bl.a. blev hun 1997 æresdoktor ved Århus Universitet og hædredes det følgende år med The Berliner Award for “exellence in renal research”. Bodil Schmidt-Nielsen har publiceret langt over 200 videnskabelige artikler om især nyrefysiologiske emner og har tillige været medredaktør af American Journal of Physiology 1977-81. 1995 blev hun kendt som forfatter i en bredere kreds med udgivelsen af en bog om sine forældre. Hun satte dermed et værdigt minde for disse to enestående danskere, der begge fik varig betydning for dansk videnskab i international sammenhæng. Bogen, der er baseret på en samling breve, hun arvede efter sin faders død, udkom 1997 i en dansk udgave August og Marie Krogh med undertitlen Et fælles liv for videnskaben. Selv fik Bodil Schmidt-Nielsen en rig forskerkarriere i USA og nåede inden da at skrive dansk videnskabshistorie som landets første doktor i tandlægevidenskab.

Beskrivelser og portrætter af Bodil Schmidt-Nielsen

  • Foto i Det Kgl. Bibliotek.
  • Information & debat 12/1997.

Tilknytning til organisationer

  • Københavns Tandlægehøjskole
  • Stanford University
  • Duke University
  • Case Western Reserve University
  • American Heart Association
  • Det Amerikanske Fysiologiske Selskab
  • American Journal of Physiology

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig