Faktaboks

Vilhelmine Møller
Frederikke Vilhelmine Møller
Født
8. oktober 1845, København
Død
24. december 1936, Vangede sogn
Arbejdsliv
Forstander
Familie

Forældre: metal- og kunstdrejer Christian Frederik M. (ca.1816-ca.1856) og Caroline Wilhelmine Hansen (ca.1826-1922).

Gift 20. december 1905 med Agnes Anna Margretha Juliane Larsen, født 25. juni 1858 i København, død 8. juni 1925 samme sted, d. af korporal Rasmus L. og Marie Schmidt.

Navneforandring 1907 til Frederik Vilhelm Schmidt.

Vilhelmine Møller led som barn og ung under en aparte fremtoning og følte sig forstødt af sine forældre, der satte hende i pleje hos bedsteforældrene. Som 20-årig tjenestepige havnede hun i fængsel, fordi hun havde stjålet mad til sin moder, der da var blevet enke med fire små børn. Hun begyndte at komme i pastor Rudolph Frimodts menighed og blev senere tilknyttet en pigehøjskole.

Leder af drengehjemmet Kana

I 1880 blev hun ansat som plejemoder på børnehjemmet Godthaab på Frbg., fra 1881 ledede hun det nyoprettede drengehjem Kana på Østerbro. Hun var nu kommet på sin rette hylde og følte sig lykkelig over at kunne give de forsømte drenge et godt hjem.

I 1889 blev hun valgt ind i den første bestyrelse for Kvindevalgretsforeningen og sad her til 1890. Både i foreningens blad Hvad vi vil og i tidsskrifter for børnesagen skrev hun om sin gerning. Hun lagde vægt på at knytte kærlighedsbånd til de forsømte drenge ved at blive som et barn med dem og ved at virkeliggøre så mange af deres idealer som muligt. Hvis drengene ville lege soldater, hjalp hun og hendes medhjælperinder dem med selv at fremstille udstyret, og så drog de i skoven som et lille regiment.

Vilhelmine Møller var modstander af brutale straffe over for børn, og hun gav udtryk for meget moderne opdragelsesprincipper, idet hun nok søgte at lære drengene disciplin, men også at give dem glæder under deres ophold på hjemmet. Hun var derfor en agtet person i børnehjemskredse på et tidspunkt, hvor børneforsorg væsentligt blev udført som privat velgørenhed.

Sagen mod Vilhelmine Møller

Stor var derfor forfærdelsen, da Vilhelmine Møller i 1893 tilstod at have myrdet en af børnehjemmets drenge for at skjule, at hun havde stået i seksuelt forhold til ham.

Politiken og Social-Demokraten skrev om sagen hver dag og benyttede sig her af den nye opsøgende journalistik med interview med den myrdedes moder og med ansatte på børnehjemmet. Pressen skrev også, at Vilhelmine Møller var blevet fordærvet af sin medhjælperinde enkefru Mackwitz, som blev benævnt “den intime Veninde”, og sagen blev brugt til at påpege det skadelige i, at ugifte kvinder, der ikke ligesom gifte kvinder havde et kønsligt forhold til en voksen mand, bestyrede børnehjem.

Børnehjemssagen

Børnehjemsfolk var chokerede over, at en så agtet person kunne begå et mord, oven i købet på et barn i hendes varetægt og frygtede, at mordet ville skade børnehjemssagen. På dette tidspunkt var der i hele landet lidt over 50 børnehjem, som alle blev drevet for private midler, indsamlet ved basarer og gennem årlige bidrag fra støttekredse. I 1889 søgte flere børnehjemsforstandere at få statsstøtte til hjemmene, og i den anledning var der stor opmærksomhed om de såkaldte “hjemløse Børn”, hvis kummerlige forhold blev beskrevet i pressen. Først med Børneloven i 1905 blev børneforsorg et offentligt anliggende, mange af de private børnehjem blev statsanerkendte og -kontrollerede. Mordet på Kana fandt derfor sted på et for børnehjemssagen højst uheldigt tidspunkt.

Vilhelmine Møller skifter køn

Vilhelmine Møller blev som et led i opklaringen af sagen underkastet en undersøgelse af en psykiater og en fødselslæge, der konkluderede, at hun var hermafrodit. Da hendes misdannede kønsdele snarere var mandlige, skulle hun fremover være en mand. Han fik navnet Vilhelmi M.

Dommen

Da sagen i 1894 kom for Højesteret, indstillede forsvareren Vilhelmine Møller til rettens mildeste straf med kønsforvekslingen som formildende omstændighed, men han blev dog idømt dødsstraf, senere ændret til livsvarigt tugthus.

Efterspil

Han blev løsladt 1905 og giftede sig umiddelbart efter, 1907 tog han navnet Frederik Vilhelm Schmidt. En erindringsskitse, Vilhelmine Møller skrev i fængslet, blev i 1896 offentliggjort i tidsskriftet Naturen og Mennesket, men ellers tabte sagen hurtigt offentlighedens interesse.

Børnehjemsfolkenes frygt for, at mordet ville skade sagen, viste sig ubegrundet. Børnehjemmet Kana bestod mange år fremover, men omtalte aldrig siden i sine jubilæumsskrifter Vilhelmine Møller. I medicinhistorien har hun derimod overlevet som den første i Danmark, der ændrede køn.

Beskrivelser og portrætter af Vilhelmine Møller

  • Foto i Politihistorisk Mus.
  • Karin Lützen: Byen tæmmes, 1998.

Tilknytning til organisationer

  • Kana
  • Kvindevalgretsforeningen

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig