Faktaboks

Sophia Magdalena Vind
Sophia Magdalena Krag-Juel Vind
Født
4. januar 1734
Død
29. november 1810, Boller, Ut Sogn
Arbejdsliv
Godsejer
Familie

Forældre: overjægermester Carl Christian von Gram (1703-80) og grevinde Birgitte Christine Friis (1715-75).

Gift 7. april 1752 med godsejer, baron Jens Krag-Juel V., født 15. juni 1724 på Halstedkloster, Halsted sogn, død 30. april 1776, s. af stiftamtmand, baron Jens Juel-Vind og Sophie Cathrine Juel.

Børn: Frederik Carl (1753), Sophie Magdalene (1754), Juliane Marie (1755), Jens Carl (1757), Jens Carl (1759), Jens Carl (1767)

Titel
Adelig

Sophia Magdalena Vind ægtede 1752 besidderen af baroniet Juellinge på Lolland og Stensballegård ved Horsens. Hun blev enke 1776 og arvede i 1799 grevskabet Frijsenborg efter sin tante Elisabeth Sophie Desmercières. Hun tilhørte fra fødselen landets højeste aristokrati omkring hoffet og modtog 1757 ordenen L’union parfaite. Ægtefællen kom fra det samme miljø og nåede de højeste poster som bl.a. chef for Højesteret. Deres godsbesiddelser hørte til landets mest udstrakte, og da Sophia Magdalena Vind arvede Frijsenborg, blev hun landets største jordbesidder. Om hendes opvækst, uddannelse og ægteskab, hvor der fødtes fire sønner og to døtre, hvoraf to af sønnerne døde som små, vides intet. Det var som enke, Sophia Magdalena Vind kom til at øve politisk indflydelse. Hendes sociale position og godsrigdom tillod hende at føre et stort og gæstfrit hus i København, hvor hun blev en førende skikkelse i det højaristokratiske selskabsliv, der udfoldede sig i vintermånederne og omfattede samfundets øverste lag og de fremmede gesandter.

Sophia Magdalena Vind gjorde sig særlig gældende som værtinde for det “danske parti”, der i 1780’erne og 1790’erne var betegnelsen for den kreds af storgodsejere, som så sig selv som opposition til det fra 1784 herskende “tyske parti” omkring A.P. Bernstorff, brødrene Christian Ditlev og Ludvig Reventlow og Ernst Schimmelmann. I familien Reventlow blev hun, der på Lolland var nabo til Christian Ditlev, opfattet som en decideret politisk modstander. En danmarkshistorisk betydning fik Sophia Magdalena Vind, da hun i eftersommeren 1790 var en af drivkræfterne bag den såkaldte proprietærfejde, de jyske godsejeres fælles protest mod de foregående års landboreformer. Initiativtagerne mødtes hos hende på Stensballegård, og alt tyder på, at hun var et vigtigt bindeled mellem de forskellige miljøer, hvis samvirken en periode truede den herskende regeringskreds. Også senere var hun en personlighed, hvis kontakter og udsagn tillagdes politisk vægt blandt de toneangivende.

Beskrivelser og portrætter af Sophia Magdalena Vind

  • Mal. på Fr.borgmus.
  • Claus Bjørn: Den gode sag, 1992. Historie 13/1979.

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig