Faktaboks

Rikke Skalkam
Rikke Holch Skalkam
Født
18. november 1926, Ærøskøbing
Død
9. februar 2021
Arbejdsliv
Socialrådgiver
Familie

Forældre: læge Christian Carl Degn S. (1894-1950) og Edith Springborg (1904-49).

Børn: Janne (1959).

Rikke Skalkam voksede op i Marstal, hvor faderen var praktiserende læge. Hans utraditionelle personlighed prægede hjemmet og de fem børn, der alle blev stærke karakterer med egne meninger, men også med en veludviklet indlevelsesevne. Ved forældrenes tidlige død var hendes storebroder til søs, og som den næstældste stod Rikke Skalkam nu med ansvaret for de yngre søskende. De kom alle godt i vej, og der blev skabt et enestående søskendesammenhold, som med tiden også kom til at omfatte ægtefæller, børn og børnebørn. Selv fik Rikke Skalkam i 1959 datteren Janne.

Rikke Skalkam blev student i 1944 fra Svendborg Statsgymnasium og begyndte derefter at læse medicin. Studiet blev afbrudt efter to et halvt år, hvorefter hun hjalp faderen i hans praksis og havde forskellige kontorjobs, inden hun påbegyndte uddannelsen til socialrådgiver på Den Sociale Højskole, afsluttet med eksamen i 1952. Allerede i studietiden fik Rikke Skalkam ansættelse hos speciallæge i psykiatri O. Martensen-Larsen, der drev egen klinik for alkoholistbehandling. Han havde øje for hendes faglige potentiale og inddrog hende i sine videnskabelige undersøgelser af familiekonstellationens betydning for udvikling af alkoholisme. I 1953 blev Rikke Skalkam ansat som socialrådgiver i Mødrehjælpen i København, hvor hun arbejdede, indtil hun i 1960 blev leder af den nyoprettede afdeling af Mødrehjælpen for Ringkøbing amt, placeret i Holstebro. Her blev hun i et tæt og gensidigt inspirerende samarbejde med amtslægen Vagn Christensen den drivende kraft i institutionens udvikling af et systematisk socialmedicinsk arbejde med vægt på den sociale diagnose og familiebehandling. Der var i sjælden grad tale om et holdarbejde, der inddrog alle institutionens medarbejdere med Rikke Skalkam som den krævende, men også værdsatte og respekterede leder. Da Mødrehjælpsinstitutionerne blev nedlagt i 1976 i forbindelse med Bistandslovens gennemførelse, blev Rikke Skalkam overflyttet som leder af Familieafdelingen og det dertil knyttede Børnerådgivningscenter under Socialcentret i Ringkøbing amt. I 1985 blev også Familieafdelingen nedlagt, og hun fik da en mere uafhængig konsulentfunktion i forhold til amtets kommuner og børneinstitutioner. I 1993 valgte hun at lade sig pensionere.

Uanset de krav, som vekslende lederopgaver måtte stille, slap Rikke Skalkam aldrig det direkte arbejde med klienterne. Dette arbejde var for hende en nødvendig forudsætning for at kunne støtte og vejlede medarbejderne i deres arbejde og var præget af hendes indlevelsesevne, takt og diskretion. Ved siden af sin hovedbeskæftigelse underviste Rikke Skalkam på paramedicinske uddannelsessteder, ligesom hun blev benyttet som lærer ved flere sociale og socialpædagogiske uddannelser. Hun var desuden beskikket censor ved de sociale højskoler og de social-pædagogiske seminarier. Selv deltog hun i utallige videreuddannelsesforløb og som medarbejder ved undersøgelser, der gav hende en omfattende og praktisk anvendelig viden. Karakteristisk for hendes virkelyst og brede interessefelt gennemførte hun i 1984 den sproglig-pædagogiske basisuddannelse på Jysk Åbent Universitet og tog fire år senere bifagseksamen i etnografi samme sted. Rikke Skalkam har været engageret i Røde Kors og bestyrelsesmedlem i Holstebro Aktivitetscenter og i krisecentrene i Herning og Holstebro.

Tilknytning til organisationer

  • Mødrehjælpen i København (se Mødrehjælpen)
  • Mødrehjælpen for Ringkøbing Amt (se Mødrehjælpen)
  • Ringkøbing Amt
  • Holstebro Aktivitetscenter

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig