Faktaboks

Nicoline Koch
Nicoline Marie Koch
Født
7. august 1870, Haverslev sogn, Hjørring amt
Død
16. december 1932, Århus
Arbejdsliv
Skoleleder, lærer og skolebestyrer
Familie

Forældre: sognepræst Viktor Christian Hjorth K. (1828-1924) og Maren Christine Wanning (1837-75).

Nicoline Koch var af gammel præsteslægt. Faderen var sognepræst i Vendsyssel og en kendt grundtvigianer. Hun blev uddannet på N. Zahles privatlærerindekursus og virkede som lærerinde på flere danske herregårde. I 1899 blev hun ansat som skolebestyrerinde på Sorø Pigeskole, men samarbejdsvanskeligheder i ledelsen tvang hende i 1914 til at tage sin afsked. Tilskyndet af denne oplevelse rejste hun midt under Første Verdenskrig til Paris for at videreuddanne sig i fransk. Måske var det med broderen, den århusianske læge P.G. Kochs hjælp, at hun i 1916 fik mulighed for at overtage Frk. Lindhards højere Pigeskole i Århus. Med Nicoline Kochs overtagelse af den velanskrevne pigeskole i Christiansgade, grundlagt 1866, mærkedes det hurtigt, at en dynamisk kraft havde sat sig i lederstolen. Hun var straks klar over, at skolen måtte gøres til eksamensskole, og allerede samme år oprettede hun en 1. mellemskoleklasse, og i 1920 tog de første elever mellemskoleeksamen og 1921 realeksamen. Eksamen ville give de unge mulighed for ansættelse i erhverv og være en “Prøvesten for vedkommendes Kraft og Pligttroskab”. I 1917 kom som en bombe opsigelsen af lejemålet i Christiansgade, og selvom Nicoline Koch efter eget udsagn ikke ejede fem flade øre, lykkedes det hende at mobilisere politisk opbakning og økonomiske ressourcer til at opføre en stor, tidssvarende skolebygning på hjørnet af Mørksgade og Louisegade, i dag Åboulevarden. I slutningen af 1918 blev bygningen indviet, skolen skiftede navn til N. Kochs Skole, og elevtallet voksede i de følgende år fra 80 til ca. 300.

Som skoleleder havde Nicoline Koch udsyn, overblik og mod. Det er karakteristisk, at da hendes senere efterfølger Kristine Nordby en dag foreslog, at skolen burde lukkes op for drenge, så var Nicoline Kochs reaktion, med “Tindren i Blikket” at udbryde: “Skal vi bygge en ny, stor Skole i Byens Udkant med Adgang ogsaa for Drenge?” Men Nordby manglede i denne situation modet til at støtte hende. I forhold til eleverne var Nicoline Koch en myndig, lidt frygtindgydende skikkelse, der betonede gammeldags dyder som pligt, præcision og orden. Men hun var også en livlig og vittig fortæller, der i de små klasser underviste i religion og historie, i de store klasser i fransk. Af ydre var hun en rank og statelig dame med et stærkt blik. Hendes levende følelsesliv kom især til udtryk i hendes faste gudstro og dybe fædrelandskærlighed. Da hun begyndte at arrangere skolerejser allerede i begyndelsen af 1920’erne, blev Sønderjylland naturligt nok det foretrukne mål. Nicoline Koch var, trods de konservative værdier hun hyldede, en fremsynet og dynamisk skoleleder. Hendes pludselige død i 1932 efterlod skolen i en tilstand af rådvildhed og chok, som en “Borg uden Høvding”. Hun havde omdannet en højere pigeskole til en moderne realskole, som overlevede 1930’ernes krise, og i 1990’erne stadig er en af Århus’ store, progressive privatskoler.

Beskrivelser og portrætter af Nicoline Koch

  • Foto i N. Kochs Skole.
  • Arne Reinhold Petersen: På sporet af en Sorøskole, 1987. N. Kochs Skole Aarhus 1866-1966, 1966. N. Kochs Skoles historie 1866-1991, 1991. Bog og Naal 1/1933.

Tilknytning til organisationer

  • Sorø Pigeskole
  • Frk. Lindhards Højere Pigeskole
  • N. Kochs Skole

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig