Faktaboks

Mathilde Nielsen
Kristine Mathilde Nielsen
Født
15. november 1883, Vejerslev sogn, Thisted amt
Død
24. november 1958, København
Arbejdsliv
Pædagog, børnehaveleder og kommunalpolitiker
Familie

Forældre: skibstømrer Johannes Sørensen (1861-1909) og Maren Kristine Petersen (1860-1939).

Gift 5. september 1913 (b.v.) med møbelsnedker Niels Oscar Christensen, født 22. august 1878 i København, død 31. maj 1952. Ægteskabet opløst 1924.

Gift 11. august 1928 med overopsynsmand Niels Peter N., født 3. maj 1878 i Ølsemagle sogn, død 21. november 1969, s. af tømrer Jens N. og Inger Larsen.

Børn: Gudrun Troestha Margrethe (1907), Ellinor Gunhild Britta (1914).

Det var børnene og deres mødre, der stod i centrum for Mathilde Nielsens livslange virke i børneforsorgen og i det politiske liv. Hun var nærmest født til at have med børn at gøre. Som den ældste i en flok på 12 var det hende, der skulle passe sine søskende, mens moderen arbejdede i marken, der hørte til husmandsstedet i Thy. Faderen var sømand, og familien kæmpede en sej kamp for eksistensen. Da Mathilde Nielsen var 13 år gammel, drog de til København, hvor faderen havde fået arbejde i Store Nordiske Telegrafselskab. Efter konfirmationen kom hun ud at tjene og arbejdede i en årrække som strygerske. I den periode gjorde hun forgæves forsøg på at organisere kvinderne inden for faget.

Først efter at være blevet gift og have fået to børn gik Mathilde Nielsen i gang med en uddannelse som børnehavelærerinde, og 1922 fik hun eksamen fra Frøbelseminariet. I de følgende år virkede hun som leder af forskellige kbh.ske børnehaver, bl.a. Skarøgades Frøbelske Folkebørnehave. Hun opfattede børneinstitutionerne som et led i opdragelsen, hvor barnet i pædagogiske hjemlige rammer skulle modnes til skole og samfund, og beklagede, at de nødtvungent var blevet sociale foranstaltninger for børn af enlige og udearbejdende mødre. Hendes håb var, at antallet af børnehaver blev udvidet, så også børn af hjemmearbejdende mødre kunne få den pædagogiske påvirkning, der var så udviklende for dem.

Allerede før hun blev pædagog, havde Mathilde Nielsen fået praktisk føling med børnearbejdet. 1918 blev hun udpeget til værgerådsmedlem i København Værgerådene var blevet oprettet i forbindelse med Børneloven af 1905, og det blev i loven fastsat, at kvinder kunne få sæde i rådene. De havde til formål at tage sig af forbryderiske og forsømte børn. I forbindelse med Socialreformen i 1933 omdannedes værgerådene til børneværn, og Mathilde Nielsen var selvskreven til at fortsætte arbejdet her. Hendes intention var at tage ordet værne alvorligt: institutionerne under børneforsorgen skulle hjælpe og vejlede, ikke straffe. Men kampen mod værgerådenes og børneværnenes straffemyndighed var vanskelig, for flertallet af medlemmerne var mænd, der var konservative i deres opfattelse af børn og sociale forhold.

Mathilde Nielsen var ligeledes aktiv i børneforsorgens organisationer. Hun var i 1926 medstifter af Landsforeningen Forebyggende Børneværn. Fra 1934 var hun landsforeningens sekretær, og efter i en årrække at have været næstformand blev hun i 1950 formand og beklædte denne post til kort før sin død. 1953-54 var hun endvidere som den første kvinde formand for Børnesagens Fællesråd og 1945-58 medlem af bestyrelsen for Barnets Hus. Hendes omsorg for mødrene kom bl.a. til udtryk i hendes indsats for Kvindehjemmet, hvor hun 1941 indtrådte i bestyrelsen og allerede året efter valgtes til formand, en post, hun bestred til sin død. Under hendes ledelse flyttede Kvindehjemmet i 1945 fra det gamle domicil i Læssøesgade til den store nye bygning på Jagtvejen, hvor det stadig har til huse.

Politisk tilhørte Mathilde Nielsen Socialdemokratiet, som hun i 1915 var blevet medlem af, og hun deltog fra starten aktivt i partiforeningens arbejde. Her mødte hun sin anden mand, der fra 1918 havde været formand for foreningen, og som havde tilskyndet hende til at tage en uddannelse. 1935-54 var hun medlem af Borgerrepræsentationen, og også i denne sammenhæng var det børnenes og kvindernes vel, der optog hende. Gentagne gange slog hun til lyd for ordentlige offentlige legepladser til byens børn, ligesom hun gik ind for ansættelse af skolepsykologer. Både inden for kommunalpolitik og børneforsorg udførte Mathilde Nielsen et stort arbejde, og især dansk børneforsorg nød godt af hendes kolossale pædagogiske og organisatoriske indsats.

Tilknytning til organisationer

  • Skarøgades Frøbelske Folkebørnehave
  • Landsforeningen Forebyggende Børneværn
  • Børnesagens Fællesråd
  • Barnets Hus
  • Kvindehjemmet i Læssøesgade (se Herberg for hjemløse Kvinder og Kvindehjemmet på Jagtvej)
  • Socialdemokratiet
  • borgerrepræsentationen

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig