Faktaboks

Marie-Louise Buhl
Født
2. marts 1918, Randers
Død
2006
Arbejdsliv
Akademiker, forsker, doktor og museumsinspektør
Familie

Forældre: grosserer Otto Richard B. (1880-1958) og Martha Henriette Frederiksen (1885-1976).

Gift 19. august 1954 med professor Poul Jørgen Riis, født 26. maj 1910 i Århus, s. af vinhandler Svenning Christian Poulsen R. og lærer Elisabeth Sophie Kirstine Jørgensen.

Adoptivbørn: Thomas (1941).

Marie-Louise Buhl vidste allerede som niårig, at hun ville være ægyptolog. Hun tog studentereksamen fra Gentofte Statsskole 1938 og blev i 1944 som den første kvinde magister i ægyptologi. Det følgende år modtog hun Københavns Universitets guldmedalje for en østerlandsk-filologisk afhandling. Hun fik sin arkæologiske uddannelse 1946-48 på studieophold i Chicago og i Philadelphia. 1951-52 deltog hun i sin første udgravning i Ægypten. Hun blev dr.phil. 1959 på afhandlingen The Late Anthropoid Stone Sarcophagi, en systematisk gennemgang af et stort materiale. Disputatsen er i de senere år blevet genstand for øget opmærksomhed blandt ægyptologer, der har taget de menneskelignende sarkofager op til fornyet behandling. 1946-85 var Marie-Louise Buhl ansat på Nationalmuseets Antiksamling, hvor hun 1951 udnævntes til inspektør og 1961-81 var overinspektør, i øvrigt museets første og eneste kvindelige.

Det er ikke alene ægyptologien, der har været Marie-Louise Buhls arbejdsområde; også Fønikien, Palæstina og Persien har spillet en stor rolle for hendes videnskabelige engagement. Sideløbende med sit museumsarbejde har hun fra 1951 undervist i nærorientalsk arkæologi på Københavns Universitet, 1966-80 som lektor. 1973-83 var hun tillige censor i ægyptologi. Hun har været gæsteforelæser ved tyske og amerikanske universiteter. I perioden 1958-63 deltog hun i de af hendes mand ledede arkæologiske ekspeditioner til Fønikien, i 1961 var hun selv med i ledelsen. Hun har derudover været på talrige studierejser til Italien, Grækenland, den nære Orient, Iran og Irak. I begyndelsen af 1970’erne var hun på flere studieophold ved det franske arkæologiske institut i Beirut.

Marie-Louise Buhl var en aktiv overinspektør på Antiksamlingen, og hun arbejdede meget for, at den skulle tegne sig i den offentlige bevidsthed, både ved spektakulære erhvervelser og ikke mindst gennem særudstillinger og nyopstillingen i 1985. Hun har været medlem af talrige udvalg og komitéer, såvel danske som internationale, fx var hun i 1975 formand for Komitéen for de Danske Udgravninger i Karthago, og 1994-96 af UNESCOs internationale komité for arkæologiske udgravninger i Beirut. 1980 blev hun korresponderende medlem af Deutsches Archaeologisches Institut og i 1981 af Dansk-Iransk Selskabs bestyrelse. Hendes videnskabelige forfatterskab er omfattende. Ud over disputatsen kan fremhæves Shiloh, 1969, om de danske udgravninger i Palæstina, skrevet sammen med professor Svend Holm-Nielsen, samt Sukas VII, 1982, og Sukas X, 1996, om nærorientalsk keramik fra forskellige perioder.

Marie-Louise Buhl har i en årrække været med til at repræsentere den højeste sagkundskab i Danmark inden for nærorientalsk arkæologi, og det er ikke mindst takket være hendes indsats, at dette område i 1968 blev udskilt som et selvstændigt fag, hvori der kunne tages magisterkonferens. Hun fik Tagea Brandts Rejselegat 1982, og 1977 blev hun ridder af Dannebrogordenen.

Beskrivelser og portrætter af Marie-Louise Buhl

  • Foto i Det Kgl. Bibliotek, Nationalmus.

Tilknytning til organisationer

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig