Faktaboks

Ingerd Jakobsdatter

Ingerd af Regenstein

Født
1200
Død
1258
Levetid - kommentar
omtrentligt fødselsår
Familie

Forældre: Jakob Sunesen af Møn (død 1246) og Estrid (død 1246).

Gift før 1224 med marsk Skore, død før 1237.

Gift før 1245 med grev Konrad 3. af Regenstein, død før 1253.

Titel
Adelig

I, der oftest kaldes I af Regenstein, tilhørte Hvideslægten, og som andre af slægtens medlemmer var hun en betydelig kirkelig velgører. I sin tids ånd sikrede hun den ganske unge Franciskanerorden, gråbrødrene, fodfæste på Sjælland. Hendes indsats viser både, at hun nød respekt ud over familien, og at hun kunne arbejde målrettet og effektivt for en sag. Hviderne havde stærke forbindelser til kongemagt og kirke og har udgjort landets absolutte overklasse, både økonomisk og intellektuelt. I hendes levetid nedstammede tre ærkebisper og alle Roskildebisper fra hendes tipoldefader Skjalm Hvide, bl.a. hendes farbrødre Peder og Andreas Sunesen og broderen Peder Jakobsen, der døde som korsfarer på vej til Jerusalem. De var som andre gejstlige i slægten uddannet i udlandet. Begge farbrødre udformede som kongens kansler regeringsskrivelser, og Is første ægtemand var som marsk den øverste embedsmand i krigsvæsenet. Både hendes fader og ægtemand deltog i 1224 i forhandlinger om frigivelse af kong Valdemar 2. Sejr fra schwerinsk fangenskab, hvor grev Konrad af Regenstein, som hun senere blev gift med, deltog på schwerinsk side.Blandt disse fremtrædende slægtninge trådte I selv ind på scenen, da hun i sin første enkestand støttede gråbrødrenes oprettelse af ordenshuse på Sjælland. I 1237 skænkede hun brødrene sin grundmurede gård i Roskilde, hvortil muligvis hørte en kirke, og i 1238 gav hun dem byggegrunde i København, Kalundborg og Næstved. I Is andet ægteskab må dominikanerne, sortebrødrene, være tilgodeset, da et provincialkapitel i 1253 besluttede at mindes hende og hendes mand med messer. Men hendes franciskanske interesse må være opretholdt. Da hun efter atter at være blevet enke var vendt tilbage til Danmark, skrev pave Innocens 4. i 1253 til ærkebispen i Lund og biskoppen af Roskilde og anbefalede hendes idé om at grundlægge et nyt kloster. Pavens anbefaling var foranlediget af den bøhmiske kongedatter Agnes af Prag, der altså har kendt I og hendes planer og været bindeled mellem hende og franciskanernes udspring i Assisi. Agnes selv stod i brevveksling med Clara af Assisi, der støttet af den hellige Frans, Franciskanerordenens grundlægger, havde stiftet et kvindekloster i deres fælles hjemby. Dette kloster var forbillede for Is stiftelse, som kom til at ligge i Roskilde. Her var bispen nu den franciskansk interesserede Jakob Erlandsen, dattersøn af Is faster. Da han blev ærkebisp i 1254, hjalp hans efterfølger og brodersøn Peder Bang hende med at realisere klosterplanerne. Selvom hendes oprindelige gave af jordegods til klosteret blev anfægtet og til dels omstødt af hendes arvinger, var det fra begyndelsen velsitueret. Skt. Clara Kloster af Damiani Orden blev oprettet og befolket med nonner fra Mellemeuropa. Også I indtrådte i klosteret. Hun døde tidligt i 1258 og blev efter eget ønske begravet i Gråbrødrekirken i Roskilde, måske en gammel slægtskirke, som også blev rigt betænkt i det testamente, som hun oprettede 1257.

Beskrivelser og portrætter af Ingerd Jakobsdatter

  • Poul Enemark (red.): Kongemagt og samfund i middelalderen, 1988. Thelma Jexlev: Fra dansk senmiddelalder, 1976. Historisk Årbog fra Roskilde Amt, 1977.
  • Roskilde Skt. Clara Klosters arkiv i Rigsarkivet.

Tilknytning til organisationer

  • Skt. Clara Kloster

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig