Faktaboks

Hildur Friis-Hansen
Hildur Edle Friis-Hansen
Født
24. januar 1908, København
Død
9. december 1983, København
Arbejdsliv
Direktør
Familie

Forældre: typograf Carel Marius Hansen (1872-1952) og Andrea Dorthea Friis (1872-1953).

Hildur Friis-Hansen voksede op i en arbejderfamilie som datter af en typograf og måtte tidligt klare sig selv. Efter real- og handelsskoleeksamen tog hun en praktisk uddannelse i et agentur og handelsfirma. Sin første egentlige ansættelse fik hun i 1929, hvor hun som 21-årig blev korrespondent i Nordisk Fjer. Dette blev første skridt på vejen til en karriere inden for koncernen, hvor hele hendes virke skulle komme til at ligge. Hun arbejdede sig støt opad i et for en kvinde ganske usædvanligt karriereforløb. Den administrerende direktør for fabrikken H.O. Lange opdagede hurtigt den unge Hildur Friis-Hansens kvaliteter og udvalgte hende til sin privatsekretær. Hun blev i de følgende år hans nærmeste og højt betroede medarbejder, fulgte ham på adskillige forretningsrejser til udlandet, deltog i forhandlinger og var med i afgørende beslutninger. Hun kom naturligt til at tage del i virksomhedens liv og var allerede stærkt aktiv, da firmaet i begyndelsen af 1930’erne indledte fremstilling af færdigt sengetøj og åbnede fabrik i Østbanegade. Det var Hildur Friis-Hansens egen opfattelse, at hun var oplært af Lange, som hun anså for at være en fremragende forretningsmand og inspirerende leder. I 1943 blev hun udnævnt til prokurist og i 1957 til vicedirektør. Ved Langes død i 1961 blev posten som administrerende direktør ledig. Det vakte stor opmærksomhed, da bestyrelsen udpegede Hildur Friis-Hansen til at varetage denne funktion. I kraft af hendes position i firmaet var det dog kun naturligt, at valget af en ny administrerende direktør faldt på hende, og Lange havde selv ønsket, at hun skulle efterfølge ham. Men at hun blev den første kvinde i spidsen for en så stor og internationalt arbejdende dansk koncern, vakte fuldt berettiget opsigt i offentligheden.

Som administrerende direktør fortsatte Hildur Friis-Hansen firmaets linie, og Nordisk Fjer forblev i vækst. Hun foretog adskillige rationaliseringer, og aktiekapitalen blev i hendes tid udvidet flere gange. Desuden gennemførte hun mange udvidelser, bl.a. åbningen af en fabrik for syntetisk sengetøj i Middelfart og etablering af nye salgskontorer i Helsingborg og Bergen. Hun vedblev at styrke firmaets internationale relationer og rejste i bestræbelserne på at udbygge salgsforbindelserne kloden rundt. Ved sin indtræden på den øverste post i Nordisk Fjer blev Hildur Friis-Hansen medlem af firmaets nykonstituerede bestyrelse, en funktion, hun varetog indtil 1971. Også koncernens fonde kom til at nyde godt af hendes viden og erfaring, i 1961 trådte hun ind i bestyrelserne for H.O. Langes Fond, for Nordisk Kollegium og for H.O. Langes Selchausdal Fond. Desuden var hun medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskabers finansråd 1967-69. Som foregangskvinde gjorde hun sig atter bemærket, da hun i 1967 sammen med direktør Dora Dahl valgtes ind i repræsentantskabet for Privatbanken, og de dermed blev de to første kvinder i en storbanks generalforsamlingsvalgte bestyrelse.

I 1969 fratrådte Hildur Friis-Hansen posten som administrerende direktør, officielt efter eget ønske, men reelt efter pres fra den unge fremstormende Johannes Petersen, der overtog chefposten. Hun havde selv udnævnt ham til viceadministrerende direktør i 1967 lidet anende, at han skulle køre den hæderkronede virksomhed i sænk i 1990’erne. Hildur Friis-Hansen varetog endnu nogle år sine tillidshverv. I 1983 døde hun pludseligt efter en færdselsulykke. Blandt Nordisk Fjers fonde blev Nebbelunde-Ferring Fonden universalarving i boet efter hende. Hun skænkede den tre mio. kr. til at støtte det internationale arbejde i SOS-børnebyerne. I sit testamente udpegede hun fondens selvsupplerende bestyrelse, bl.a. to advokater, der skulle repræsentere børnebyerne. Hildur Friis-Hansen var barnløs, men havde haft et adoptivbarn i en børneby i Chile. Hun blev ridder af Dannebrogordenen i 1963 og modtog desuden en islandsk orden.

Beskrivelser og portrætter af Hildur Friis-Hansen

  • Foto i Det Kgl. Bibliotek.
  • Henrik Dørge: Skandalen om Nordisk Fjer, 1991.

Tilknytning til organisationer

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig