Faktaboks

Hanne Wilhelm Hansen
Født
23. januar 1927, København
Død
2003
Arbejdsliv
Forlægger, virksomhedsejer og legatstifter
Familie

Forældre: musikforlægger Svend W. H. (1890-1960) og Lisbeth Maria Bendix (1900-81).

Bofælle 1960-89: arkitekt Finn Juhl, født 30. januar 1912 i København, død 17. maj 1989 samme sted, s. af grosserer Johannes Hansen J. og Emmy Louise Dorothea Goecker.

Finn Juhl og Hanne Wilhelm Hansen

Hanne Wilhelm Hansen overtog i 1959 familiefirmaet Wilhelm Hansens Musikforlag sammen med søsteren Lone Wilhelm Hansen. Firmaet var en verdensomspændende forretning, og søstrene udvidede bl.a. med musikhandel og et gæstespilsbureau. I 1976 blev de medejere af Nordiska Teaterförlaget. Da musikforlaget i 1988 blev opkøbt af en engelsk virksomhed, koncentrerede Hanne Wilhelm Hansen sig om teaterforlæggervirksomheden. Også på dette felt blev hun Skandinaviens største. Hun gjorde forlaget til en ren agenturvirksomhed, hvori det primære var salg af teaterdramatik. På billedet fra 1984 ses hun sammen med sin partner, arkitekten Finn Juhl.

Finn Juhl og Hanne Wilhelm Hansen
Af /Ritzau Scanpix.

Hanne Wilhelm Hansen blev på det nærmeste født ind i dansk musikliv. Hendes familie havde i tre generationer stået i spidsen for den omfattende virksomhed Wilhelm Hansens Musikforlag. Det var naturligt, at også den fjerde generation skulle komme til at udfolde sig i virksomheden. Wilhelm Hansens Musikforlag blev oprettet i 1857 på Kongens Nytorv af Hanne Wilhelm Hansens oldefader Wilhelm H. Som tidligere generationer blev Hanne Wilhelm Hansen og hendes søster Lone W.H. opdraget til at skulle gå ind i virksomheden. Deres køn var ikke en hindring, selvom de trådte ind i en mandeverden. Erhvervsaktive kvinder var ikke noget nyt i familien, idet allerede grundlæggerens hustru Hanne W.H. energisk støttede sin mand og tog del i forretningen. Hanne Wilhelm Hansen arbejdede fra sit 16. år i firmaet, og faderen sørgede for, at hun fik en grundig oplæring i forlæggervirksomhed, mens hun til trods for familiens position i dansk musikliv aldrig fik nogen væsentlig musisk uddannelse. Efter at hun i 1948 blev student fra Akademisk Kursus, uddannede hun sig hjemme og mere væsentligt også ved forlag i Stockholm, Oslo, Zürich, Paris og New York. Som det tidligere havde været tilfældet, gav man den unge generation et ansvar, længe før en overtagelse kom på tale. Ledelsesskiftet, der banede vejen for det første kvindelige chefpar, skete 1959, da Hanne Wilhelm Hansen sammen med sin søster fik ansvaret for familievirksomheden. Farbroderen Asger W.H. trak sig ved samme lejlighed tilbage, mens faderen forblev medindehaver indtil sin død året efter, da døtrene fuldt ud overtog såvel ejerskabet som ledelsen af Wilhelm Hansens Musikforlag.

De to søstre arbejdede tæt sammen og opretholdt således de stærke familiebånd, der var tradition for i slægten. Væsentlige beslutninger blev taget i fællesskab, og snarere end at støtte sig til konsulenter forlod de sig på egne fornemmelser og erfaringer. Samtidig havde de ry for nidkært at vogte over deres kunstneres rettigheder. Musikhuset var et til stadighed ekspanderende foretagende, der op igennem tiden havde formået at tilpasse sig udviklingen. Forlagets succes viste sig bl.a. ved, at man allerede fra 1879 havde tilegnet sig et omtrentligt dansk monopol inden for området. Samtidig var det en verdensomspændende forretning med datterselskaber i Sverige, Tyskland og Schweiz, der blev overdraget de to unge kvinder, som også blev medejere af et firma i England og af et norsk musikforlag i Oslo. Hanne Wilhelm Hansen blev kendt som den, der formåede at være til stede overalt, hvor det store musikhus havde afdelinger eller datterselskaber, og i det hele taget hvor der foregik noget i musiklivet. Søstrene formåede at fastholde firmaets store traditioner, men også at udvide dets virkeområde. De drev musikhandel og kursusvirksomhed ikke blot i København, men også i Århus og Odense. Desuden stod de for et blomstrende koncertbureau, der specialiserede sig i gæstespil. Her arrangeredes de fleste større danske koncerter. I 1976 blev de sammen med teaterforlæggeren Lars Schmidt ejere af Nordiska Teaterförlaget. I 1988 blev Wilhelm Hansens Musikforlag opkøbt af det engelske Music Sales.

Hanne Wilhelm Hansen videreførte gæstespilsafdelingen, men koncentrerede sin indsats om at udvikle den teaterforlæggervirksomhed, der var begyndt med Nordiska Teaterförlaget og fortsattes med erhvervelsen af Strakosch og Nordgreen Teaterforlag. Også på dette felt blev hun Skandinaviens største med hovedsæde i det gamle musikhus i Gothersgade 11. Hun gjorde forlaget til ren agenturvirksomhed, hvori det primære var salg af teaterdramatik, ikke udgivelse af dramatik i bogform. Hendes store kontaktflade både herhjemme og i udlandet holdt hun intakt i sin nye forlagsvirksomhed. Sin del af overskuddet fra salget af musikforlaget anvendte hun bl.a. på at etablere en fond, som ejer det historiske musikhus, og af hvis indtægter der uddeles årlige legater til danske musikere og teaterfolk. Uden for musikverdenen har Hanne Wilhelm Hansen gjort sig gældende som indehaver af Finn Juhl Furniture. Hun levede papirløst sammen med arkitekten Finn Juhl fra 1960 til hans død i 1989. Det Kgl. Kapel har udnævnt hende til æresmedlem.

Beskrivelser og portrætter af Hanne Wilhelm Hansen

  • Foto i Det Kgl. Bibliotek.
  • Politiken 6. oktober 1996.

Tilknytning til organisationer

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig