Faktaboks

Frederikke Louise Bentzon
Født
10. november 1702, Bragernæs, Norge
Død
16. marts 1745, Estvadgård, Estvad sogn
Arbejdsliv
Legatstifter
Familie

Forældre: amtmand Poul Glud (1661-1719) og Ingeborg Marie Bording (død 1706).

Gift 1719 med kancellisekretær, godsejer Johan Severin B., født 27. april 1692 i Viborg, død 9. maj 1741 i Estvad sogn, s. af landsdommer, godsejer Hans B. og Ida Kirstine Glud.

Titel
Adelig

Frederikke Louise Bentzon stammede fra lærde folk. Hendes fader Poul Glud var søn af den nyadlede biskop i Viborg Søren Glud, og moderen datter af den århusianske magister Laurids Bording. Selv blev hun født i Norge, hvor faderen var amtmand over Buskerud amt. I 1706 blev moderen dræbt af sin ægtemand ved en tragisk vådeskudsulykke. Frederikke Louise Bentzon var da fire år gammel. Det følgende år fik hun en norsk stedmoder, men herefter findes ingen oplysninger om hendes barndom og opvækst. I 1719 blev hun gift med sin ti år ældre fætter Johan Severin B., hvis fader var blevet justitsråd og adlet i 1679. Ægtefællen, der selv var kancellisekretær, havde 1714 købt Brorup ved Slagelse af sin svoger Andreas Rosenpalm. Hans godsejerinteresser blev dog først tydelige, efter at han i 1726 arvede Estvadgård nær Skive. Gården var forsømt, og ægteparret gik i gang med at opføre både en ny trefløjet hovedbygning og en ny ladegård. “Sekretæren”, som han kaldtes af sine folk, var en hård herre. En langvarig retssag viser ham som en brutal bondeplager, der ikke gik af vejen for selv at svinge pisken. Sagen kom for Viborg landsting, hvor han foruden bøde og sagsomkostninger blev dømt bl.a. til at betale ofrene 50 rigsdaler “for deris Spot og Smerte til nogenleedis Reparation”. I 1740 afstod han Brorup til forfatteren Ludvig Holberg, som han skyldte penge. Da han året efter døde, lod Frederikke Louise Bentzon liget “paradere” i Estvad Kirke i otte uger før en storstilet begravelse. Skønt loven forbød ringning mere end en time over lig, lod hun kirkeklokkerne i Estvad og Rønbjerg kime i samtlige otte uger, hvad der resulterede i nedsættelse af en kommission til nærmere undersøgelse af forholdet. Som bod lovede hun at skænke 500 rigsdaler til latinskolen i Viborg, hvor hun i øvrigt selv ejede gård. Hun forsøgte først at slippe for betalingen, men blev dog fastholdt på sit løfte.

Frederikke Louise Bentzon overlevede ægtefællen i nogle få år. Et par uger før sin død i 1745 underskrev den barnløse enke sit testamente, hvori hun på Estvadgård oprettede en stiftelse for 12 enker eller ugifte døtre af adelstand eller efter embedsmænd i de tre øverste rangklasser. Sin gård i Viborg gjorde hun til gengæld uden skelen til rangforordningen til fribolig for syv enker eller “ugifte fruentimmer”. Estvadgård Stiftelse trådte i virksomhed i 1753, og fundatsen opnåede kgl. godkendelse i 1754. Stiftelsen haltede imidlertid økonomisk. I 1802 måtte Estvadgård sælges og beboerne flytte ud. En ny fundats i 1804 bestemte, at stiftelsens kapital herefter alene skulle anvendes til hæving, dvs. pension, til kvinder, der opfyldte de fastsatte rang- og standsbetingelser. Frederikke Louise Bentzon synes at have været opsat på ved ceremoniel og velgørenhed at markere sin og ægtefællens sociale status, men manglede vistnok tilstrækkelig situationsfornemmelse og økonomisk overblik til, at det rigtig lykkedes.

Beskrivelser og portrætter af Frederikke Louise Bentzon

  • Aage Roussell: Danske slotte og herregårde 12, 1966.

Læs mere i Dansk Biografisk Leksikon

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig