Faktaboks

Fanny Halstrøm
Fanny Marie Halstrøm
Født
30. juli 1903, Dovergård, Dover sogn
Død
14. april 1982, København
Arbejdsliv
Akademiker, doktor og forsker
Familie

Forældre: godsinspektør Jens Peder Larsen (1866-1933) og Kirstine Jensen (1882-1970).

Gift 21. juli 1932 med afdelingsingeniør Helge Lind H., født 20. januar 1901 i Hobro, død 5. juli 1983 i København, s. af handelsrepræsentant Niels Peter H. og Nanna Christiansen.

Børn: Karen Margrethe Elisabeth (1940).

Fanny Halstrøm tog realeksamen fra Skanderborg private Mellem- og Realskole 1919. Hun arbejdede herefter som volontør på to apoteker i Århus, først på Skt. Clemens Apotek og siden på Marselisborg Apotek. Her blev hun 1922 discipel, og 1926 tog hun eksamen som farmaceutisk medhjælper og arbejdede som sådan en kort periode, indtil hun begyndte at studere på Danmarks Farmaceutiske Højskole. I 1928 tog hun eksamen som cand.pharm. Samme år blev hun ansat på Nordisk Insulin Laboratorium og virkede her frem til 1931, da hun fik stilling som videnskabelig assistent ved Københavns. Universitets farmakologiske institut hos professor Knud O. Møller. Ti år efter blev hun amanuensis ved instituttet, og 1943 som den første i Danmark udnævnt til retskemiker.

Året før havde Justitsministeriet udsendt et nyt regulativ, der fastlagde retningslinierne for, hvornår politiet skulle foranledige en retskemisk analyse, typisk i forbindelse med dødsfald, hvor der forelå mistanke om forgiftning. Møller var stærkt interesseret i at beholde Fanny Halstrøm på instituttet og brugte det nye regulativ som løftestang for en opnormering af hendes stilling. Som retskemiker blev det hendes ansvar at forestå de analyseopgaver, politiet pålagde instituttet, og hun bistod herigennem i efterforskningen af en række gådefulde dødsfald. Hendes videnskabelige baggrund bevirkede, at hun nøgternt kunne undersøge og behandle de retskemiske sager og fremlægge sit resultat. Fanny Halstrøm besad stillingen som retskemiker indtil 1972, da hun gik af på grund af alder. I årene 1959-72 beklædte hun tillige den første lektorstilling i retskemi ved Københavns. Universitet. Da hun ikke havde studentereksamen og ikke var universitetsuddannet, måtte hun søge om tilladelse til at disputere. Ansøgningen blev imødekommet, og i 1940 blev Fanny Halstrøm som den første kvindelige farmaceut herhjemme dr. phil. ved Københavns. Universitet. Afhandlingens titel var Om Stofidentifikation i den forensiske Kemi. I forbindelse med udarbejdningen af disputatsen havde hun i nært samarbejde med sin mand, der var cand. polyt., udviklet et på det tidspunkt epokegørende mikrosmeltepunktsapparat. Det satte hende i stand til at bestemme smeltepunket på de ofte meget små stofmængder, der kunne isoleres ved de såkaldte forensiske eller retskemiske undersøgelser. Smeltepunktsbestemmelsen var dengang et vigtigt led i identifikationen af de stoffer, der blev isoleret fra de organer, som politiet ønskede undersøgt.

Fanny Halstrøm fik 1946 tildelt Tagea Brandts Rejselegat, som hun benyttede til besøg på andre europæiske forensiske laboratorier. Foruden disputatsen har hun alene eller som medforfatter publiceret videnskabelige artikler om blodsukkerbestemmelse og om andre retskemiske emner. Hun var internationalt anerkendt i fagkredse og deltog ofte som inviteret foredragsholder i kongresser. I de første år på Farmakologisk Institut foregik arbejdet i beskedne rammer, men i starten af 1967 kunne universitetet tage en ny bygning for instituttets retskemiske afdeling i brug. Med Fanny Halstrøm som daglig leder blev afdelingen til en institution, hvorfra der til stadighed udgik videnskabelige arbejder og publikationer i anerkendte videnskabelige tidsskrifter, til trods for at analyse- og separationsmetodernes udvikling blev arbejdsmæssigt mere og mere tidskrævende, og instituttet blev pålagt stadig flere opgaver fra især retsvæsenet. Det drejede sig bl.a. om bestemmelse af alkohol i blod samt analyser af narkotika.

Fanny Halstrøm var en dygtig og kompetent analytiker, for hvem begrebet overenskomstmæssig arbejdstid ikke eksisterede. Hun fortsatte altid med sine undersøgelser, indtil der forelå et resultat. Det eneste tidspunkt på året, hun slap arbejdet, var i sommerferien, når hun og familien tog til udlandet. Her kunne hun bl.a. pleje sin store lidenskab, der bestod i at opstøve antikvariske bøger om gamle retsmedicinske og retskemiske metoder. Også kogebøger, hvoraf hun havde en stor samling, gik hun på jagt efter. Desuden interesserede hun sig for bondekulturer, herunder møbler og pottemagervarer. Det var interesser, der især stammede fra hendes opvækst på herregården Sophiendal ved Århus, hvor faderen var forpagter. Fanny Halstrøm var et hjerteligt menneske og fagligt kompromisløs. Hun tog sit arbejde som retskemiker meget alvorligt og prægede faget i en menneskealder. Ved hendes afgang blev stillingen nedlagt, og de retskemiske undersøgelser blev som led i en rationalisering lagt ind under Retsmedicinsk Institut.

Beskrivelser og portrætter af Fanny Halstrøm

  • Foto i Det Kgl. Bibliotek.
  • Proceedings of the 29.th International Meeting in T.I.A.F.T. , 1991. Politiken 21. januar 1967.
  • Levnedsberetning i Københavns Universitets festskrift, 1940.

Tilknytning til organisationer

Læs mere i Dansk Biografisk Leksikon

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig