Faktaboks

Christine Harboe
Født
oktober 1682, formodet fødselsdato
Død
24. november 1735, København
Arbejdsliv
Godsejer og legatstifter
Familie

Forældre: baron Diderik Fuiren (1656-86) og Margrethe Eilersen (1648-1708).

Gift 28. marts 1703 med overkrigssekretær Jens H., født 1646 i Helsingør, død 7. februar 1709, s. af toldembedsmand Christopher H. og Ursula Andreasdatter Kaal.

Titel
Adelig

Christine Harboes fader, den velhavende godsejer Diderik Fuiren, var i 1677 blevet optaget i adelsstanden. Ud over baroniet Fyrendal på Sjælland ejede han Støvringgård og Søndervang i Jylland. Han døde i 1686, og Christine Harboes opdragelse blev nu forestået af moderen, der var professordatter og en både belæst og beleven dame. Hun sørgede for, at den velbegavede datter fik en grundig boglig uddannelse, der omfattede såvel moderne sprog og latin som historie og religion. I 1703 blev den unge baronesse gift med den mere end 30 år ældre enkemand, gehejmeråd Jens H. Han var blevet adlet i 1684 og i 1688 udnævnt til overkrigssekretær. Ved konge- og systemskiftet i 1699 fik han som de fleste andre topembedsmænd sin afsked. Da han via grundspekulation, manufakturvirksomhed og skibsanparter havde opbygget en større formue, og ægteskabet var barnløst, tilfaldt alle midlerne ubeskåret hustruen ved hans død i 1709. Året før havde hendes moder efterladt hende de jyske slægtsgodser og en ejendom i Stormgade i København

Christine Harboe, der nu var endog særdeles velstående, slog sig ned på Støvringgård, som hun drev med dygtighed og iver. Hun tog sig dog også tid til at dyrke sine lærde bekendtskaber, først og fremmest Christian Falster, kendt digter og rektor ved latinskolen i Ribe. Selv har Falster givet et billede af det intellektuelle liv på Støvringgård, hvor han en gang om året plejede at feriere: “Her gaar det med en Drøftelse af alle baade aandelige og timelige Spørgsmaal, ved Frokosten, ved Middagsbordet, under Lystvandringen, i Fruerstuen.” Christine Harboe var i øvrigt meget kulant over for Falster og hans skole. For hendes bidrag til skolens renovering takkede han ved indvielsen i 1727 med en højstemt, versificeret hyldesttale, som hun til gengæld kvitterede for med et brev, fuld af underfundig humor. En anden fra hendes omgangskreds var Albert Thura, der bl.a. har gjort sig kendt som forfatter til Gynæceum Daniæ litterarum, 1732, en oversigt over danske kvinders litterære indsats. Han skrev om hende, at “hun besad mere Lærdom, end sædvanligt hos et Fruentimmer findes og formodes”, og at “man billig kan sige, at blandt Mænd og Lærde var hun lærd og behagelig og blandt Fruentimmer Kone og en fornuftig, vis og højagtet Husmoder”. I sommeren 1733 gjorde Christine Harboe testamente. Heri bestemte hun, at hele hendes formue, bortset fra nogle mindre livrenter til folk, der havde været i hendes brød, skulle gå til oprettelse af Det Harboeske Enkekloster i ejendommen i Stormgade i København og af Støvringgård Jomfrukloster. Begge stiftelser skulle optage enker efter og døtre af mænd i de fem første rangklasser. Derefter tog Christine Harboe i 1734 på sit livs rejse til Paris og London. Undervejs besøgte hun kurbadene i Aachen. Året efter døde hun af en febersygdom. Så sent som dagen før sin død underskrev hun den endelige fundats for sine to klosterstiftelser, der begge stadig eksisterer.

Beskrivelser og portrætter af Christine Harboe

  • Mal. på Støvringgård. Mal. på Det Harboeske Enkekloster.
  • Lili Feddersen: Mindeskrift for Geheimeraadinde Christine Harboe, 1910. Historiske Meddelelser om København, 3.r.II, 1936.

Tilknytning til organisationer

  • Det Harboeske Enkekloster
  • Støvringgård Jomfrukloster (se Støvringgård)

Læs mere i Dansk Biografisk Leksikon

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig