Faktaboks

Bodil Panild
Bodil Norup Panild
Født
10. oktober 1934, Herning
Død
2003
Arbejdsliv
Statsamtmand, akademiker og kontorchef
Familie

Forældre: sparekassedirektør Ove Jensen (1902-68) og Ester Jensen (1900-76).

Gift 21. juni 1959 med retsassessor Ole Bent P., født 13. februar 1926 i Søborggård sogn, s. af overretssagfører Carl Christian P. og Agnes Sengebusch. Ægteskabet opløst.

Gift 2. april 1969 med højesteretsdommer Henning Viggo Funch Jensen, født 23. november 1924 i Århus, s. af disponent Henry Arthur Charles J. og Jensine Christina Rasmussen.

Børn: Troels (1962), Ulla Margrete (1963).

Efter studentereksamen i 1953 fra Viborg Katedralskole valgte Bodil Panild at læse jura ved Århus Universitet. Hun blev kandidat i 1959 og samme år ansat som fuldmægtig ved Viborg stiftamt, hvor hun primært arbejdede med familieretlige sager. I 1972 blev hun kontorchef, hvad der bl.a. indebar, at hun var sekretær for amtets tilsynsråd med kommunerne. 1973-83 var hun medlem af Justitsministeriets Ægteskabsudvalg af 1969. Hun havde således et grundigt kendskab til det amtslige ressort, da hun som 44-årig i 1978 blev amtmand over Vestsjællands amt. På det tidspunkt herskede der endnu usikkerhed om statsamternes fremtid efter kommunalreformen 1970. Bodil Panild blev derfor “kun” konstitueret. I øvrigt havde hun som medlem 1973-75 af Udvalget vedrørende Den Statslige Administration på Amtsplanet selv arbejdet med spørgsmålet om statsamternes mulige nedlæggelse. Situationen afklaredes, statsamterne overlevede, og i 1981 blev konstitutionen afløst af en kgl. udnævnelse til statsamtmand. Bodil Panild var således den første kvinde, der opnåede amtmandsembede og dermed den højeste post i den statslige lokalforvaltning. Da hun oven i købet kom fra amternes egne rækker, brød hun også med den hævdvundne regel om, at amtmændene blev rekrutteret fra ministerierne. I flere avisinterviews i anledning af udnævnelsen erklærede Bodil Panild, at hun gik stærkt ind for kønnenes ligeberettigelse, men at hun ikke hørte til rødstrømperne eller andre aktive grupper af kvindesagsforkæmpere. Samtidig udtrykte hun et stort engagement i de familieretlige sager og understregede, at især behandlingen af skilsmissesager sjældent udelukkende var et spørgsmål om “kold” jura, men krævede megen viden, forståelse og takt.

Gennem medlem- og formandskab i bestyrelserne for Ankerhus Husholdningsseminarium og -skole 1978-90, Sorø Husholdningsskole og Holbæk Seminarium fra 1978, Vestsjællands Kunstmuseum 1983-93 og Haslev Seminarium 1984-90 kom Bodil Panild hurtigt i kontakt med uddannelses- og kulturområdet i sit amt. Hendes interesse for kunst var velkendt og førte til posten som formand for repræsentantskabet i Statens Kunstfond 1988-93. Forinden havde hun haft rig lejlighed til at demonstrere både diplomatiske evner, ro og handlekraft som formand for Arbejdsmarkedets Feriefond 1986-91, hvor hun håndterede problemerne vedrørende de økonomiske transaktioner omkring Dansk Folkeferie meget åbent og selvstændigt. I 1986 blev hun medlem af Kontroludvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester, det såkaldte Wambergudvalg, og i 1990 formand, et højtbetroet hverv, som hun under skarp offentlig bevågenhed har varetaget med korrekthedens diskrete charme.

Bodil Panild har haft en række faglige tillidsposter. Hun var således medlem af repræsentantskabet for Foreningen af Overenskomstansatte under Danmarks Juristforbund 1968-69 og af dens bestyrelse 1969-72. 1973-78 var hun medlem af bestyrelsen for Amtsjuristforeningen og 1978-96 af Den Danske Styrelse for De Nordiske Juristmøder. Hun blev ridder af Dannebrogordenen i 1982 og ridder af 1. grad i 1989. I 1994 blev hun kommandør af Dannebrogordenen og i 2000 kommandør af 1. grad.

Beskrivelser og portrætter af Bodil Panild

 • Jyllands-Posten 26. oktober 1978. Berlingske Tidende 11. oktober 1987. Politiken 16. oktober 1988 og 5. februar 1994.

Tilknytning til organisationer

 • Viborg Stiftamt
 • Vestsjællands Amt
 • Ankerhus Husholdningsseminarium
 • Sorø Husholdningsskole
 • Holbæk Seminarium
 • Vestsjællands Kunstmuseum
 • Haslev Seminarium
 • Statens Kunstfond
 • Arbejdsmarkedets Feriefond
 • Kontroludvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester
 • Foreningen af Overenskomstansatte under Danmarks Juristforbund
 • Amtsjuristforeningen
 • Den Danske Styrelse for De Nordiske Juristmøder

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig