Faktaboks

Bodil Bloch
Bodil Marie Bloch
Født
11. september 1873, Langetved, Skrave sogn
Død
19. juni 1968, Toftlund sogn
Arbejdsliv
Akademiker, læge, overlæge, forstander og kommunalpolitiker
Familie

Forældre: gårdejer Niels Hjorth (1833-1911) og Kirstine Margrethe Jensen-Wind (1840-1927).

Gift 7. maj 1920 med arkitekt Johannes Immanuel B., født 12. december 1879 i Hammer sogn, Ålborg amt, død 4. april 1942 i Ringsted, s. af gårdejer Peder Sørensen og Ane Marie Bloch.

Adoptivbørn: Gudrun (1916).

Bodil Bloch var datter af en sønderjysk gårdmandsfamilie og begyndte at arbejde allerede som seksårig med at passe hjemmets kreaturer. I den lokale landsbyskole var sproget tysk, og ethvert forsøg på undervisning i dansk blev forfulgt med alle midler, men målbevidst gennemført i hjemmet om aftenen. Efter konfirmationen var hun tjenestepige på gårde i omegnen og tilbragte to vintre på Askov Højskole samtidig med, at hun forberedte sig til en videregående uddannelse. Arbejdsdagen var på 12 timer, hun gik i marken, malkede og lavede mad og læste om aftenen med børnene for at opretholde deres kendskab til det danske sprog. Denne indsats vakte opsigt blandt folk, der var engageret i nationalitetskampen. En række mænd på Sundeved og fra familien påtog sig at kautionere for hende, så hun kunne låne penge til at studere i København, hvor hun aflagde almindelig forberedelseseksamen 1895 og 1897 blev student fra Frbg. Latin- og Realskole. Dette gav hende adgang til Københavns Universitet, hvorfra hun i 1904 blev medicinsk kandidat.

Bodil Bloch fik straks kandidatplads på Frederiks Hospital hos kirurgen Thorkild Rovsing, som hun senere beskrev som en ikke blot betydelig, men også venlig mand, som altid havde tid til selv den yngste kandidat. Hun overvejede at blive kirurg, men fattede interesse for åndssvageforsorgen, efter at hun i 1904 havde været på turnus på Den Kellerske Åndssvageanstalt i Brejning ved Vejle. Oprindelig ville Bodil Bloch have været praktiserende læge i Sønderjylland og forsøgte sig også i Haderslev 1907-08. Men da det dengang forlangtes, at man skulle have tysk embedseksamen for at kunne praktisere, valgte hun at satse på åndssvageforsorgen, og her kom hendes livs indsats til at ligge. Hun blev reservelæge i Brejning 1908 og rejste de følgende år en del i Tyskland, Finland og Amerika for at studere behandling af åndssvage og blev navnlig betaget af de store anstalter i USA. Hun indførte som den første intelligensprøver i Danmark og blev flere gange konsulteret i kriminalsager. Mens hun boede i Brejning, var hun i fire år formand for den lokale kreds af Dansk Kvindesamfund (DK). Da en stilling som lægelig forstander på den nyåbnede Vodskov Åndssvageanstalt i 1916 blev annonceret ledig, søgte og fik hun den og blev dermed Danmarks første kvindelige overlæge. Hun adopterede samme år en nyfødt pige, men da hun i 1920 som 46-årig giftede sig, måtte hun forlade sin stilling, fordi bestyrelsen for anstalten ikke ville have en gift kvindelig chef.

Efter giftermålet flyttede Bodil Bloch og hendes mand arkitekt Johannes B. til Ringsted, hvor de i 1922 købte Korsevad, den tidligere godsforvalterbolig til Ringsted Kloster. Hun havde åbnet praksis i byen og fortsatte hermed til 1950, men hendes største indsats kom til at ligge på Korsevad, hvor hun i samarbejde med sin mand indrettede et hjem for åndssvage kvinder og børn, især med den hensigt at undervise dem, så de lettere kunne klare sig i samfundet. Dette var en helt ny indstilling til disse tidligere kun institutionsopbevarede børn. Behandlingen, som i høj grad var inspireret af, hvad hun allerede havde set i USA, blev en stor succes og fik indflydelse på mange andre institutioner i landet. Som noget nyt optog Bodil Bloch også børn fra private hjem, og hun blev hurtigt populær og meget påskønnet for sin indsats af talrige forældre og børn. Hun ydede på dette område en pionerindsats, der også anerkendtes officielt ved, at institutionen Korsevad 1926 fik statsanerkendelse af Socialministeriet. De indlagte patienter beskæftigedes med havearbejde i den store park, der hørte til ejendommen, som lå meget attraktivt ved Ringsted Ådal. Indendørs havde de muligheder for vævning og husligt arbejde således, at institutionen blev som et hjem for beboerne.

Bodil Bloch bevarede hele sit liv den karakteristiske sønderjyske ildhu for sin gamle landsdel. Hun blev hurtigt efter tilflytningen formand for den sønderjyske forening for Ringsted og omegn og forlod først denne post i 1936. Året efter gik hun ind i et lokalt samarbejde mellem selverhvervende kvinder, og da hendes mand døde i 1942, kastede hun sig ud i yderligere aktiviteter. Ved sin 70-års fødselsdag i 1943 var hun genstand for hyldest fra alle sider og blev samme år indvalgt i byrådet i Ringsted for partiet Venstre. Her fik hun mulighed for at dyrke sine kirkelige og nationale interesser og ydede samtidig en stor indsats i det arbejde, som DK og Danske Kvinders Beredskab satte i gang for at afhjælpe følgerne af krig og besættelse. I 1946 ønskede hun ikke at genopstille, men fortsatte de følgende år med at agitere for de dårligst begavede børns rimelige krav på at blive hjulpet og undervist, så de ikke følte sig sat uden for samfundet. Hun overdrog sit skolehjem til Statens Åndssvageforsorg i 1950. Korsevad blev kommunal børnehave, og institutionen for de evnesvage flyttede til Ådalsskolen kort derfra. Sine sidste år tilbragte Bodil Bloch hos datteren Gudrun (g. Kaad) i Fiskbæk ved Toftlund i Sønderjylland.

Beskrivelser og portrætter af Bodil Bloch

  • Foto i Det Kgl. Bibliotek, Kvindehistorisk Samling.
  • Privatarkiv i Kvindehistorisk Samling.

Tilknytning til organisationer

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig