Faktaboks

Birte Melsen
Født
9. juni 1939, Fredericia
Arbejdsliv
Forsker, professor, akademiker, doktor og tandlæge
Familie

Forældre: skovfoged O.E. Pedersen (1902-76) og Kjerstine Caspersen (1911-66).

Gift 4. maj 1963 med overlæge Flemming M., født 22. oktober 1938 i Hals sogn, Ålborg amt, s. af autoforhandler Sven Melsen Christensen og Petra Hald. Ægteskabet opløst 1995.

Børn: Hans Michael (1963), Jens Christian (1970).

Birte Melsen ville egentlig have været matematiker, men i hendes hjem mente man, at tandlægeuddannelsen var mere passende for en pige og gav gode muligheder for halvdagsarbejde, så hjem og børn også kunne passes. Det blev nu ikke den side af erhvervet, hun benyttede sig af. Efter studentereksamen 1958 fra Fredericia Statsgymnasium gik hun til optagelsesprøve på Århus Tandlægehøjskole, men dumpede ved første forsøg og blev så rejseleder hos Tjæreborg i bureauets pionertid i slutningen af 1950’erne. Dette arbejde beholdt hun i 13 år, længe efter, at hun i 1964 var blevet tandlæge og fra 1965 ansat ved afdelingen for ortodonti, tandregulering, ved Århus Tandlægehøjskole. Rutinen fra studenterjobbet har været et stort plus for hende i forbindelse med det internationale arbejdsmiljø, hun i mange år har været en del af. Hun har holdt talrige foredrag for kolleger verden over, og den ortodontologiske afdeling i Århus regnes for den bedste i Europa og søges af både forskere og patienter fra hele verden. Hun har kaldt det kurser i tandregulering med bad og balkon! I 1974 forsvarede hun sin disputats The Cranial Base, og året efter blev hun Danmarks første kvindelige professor i odontologi ved Århus Tandlægehøjskole.

Birte Melsens forskning er tværfaglig og bygger bl.a. på hendes forkærlighed for matematik. Hun har taget eksamen i statistik fra Økonomisk Institut ved Århus Universitet og behandlede sine forskningsresultater elektronisk på den første danske datamaskine DASK, der blev taget i brug i 1958. Hendes databehandling af mikroskopiske undersøgelser af knoglevæv gjorde det muligt at videreudvikle tabeller over tandstillingsfejl, som var udarbejdet af de danske odontologer Beni Solow og Sven Helm, og Birte Melsen definerede det klassifikationssystem, der benyttes ved effektiv efterbehandling af større materialer. Hendes forskning inddrager patologi og anatomi, i de tidlige faser samarbejdede hun med sin mand, der er specialist i patologi, og hun er inspireret af røntgenundersøgelser af kæbernes og kraniets vækst, udført af professor Arne Björk ved Københavns Tandlægehøjskole. Forskningen har givet indblik i både det syge og det sunde kraniums vækstforhold og påvist kønsbestemte variationer. I 1990’erne har hun først og fremmest beskæftiget sig med tandregulering i samarbejde med internationale specialister, bl.a. ved den klinik i Lübeck, hvor hun har haft praksis siden 1988. Samarbejdet med fx ortopædkirurger har været væsentligt for hende og lettes af hendes omfangsrige sprogkundskaber. Hun er i stand til at undervise på engelsk, tysk, fransk og italiensk foruden sit modersmål, og hendes videnskabelige forfatterskab er meget omfattende. Birte Melsen har ikke været bange for at udtale sig om sundhedspolitiske emner, fx tilskudsordningerne til tandregulering og behandling af paradentose. Det forsømte tandsæt er ifølge hende ikke blot et trivselsspørgsmål, det kan også have betydning for et menneskes placering på arbejdsmarkedet.

Birte Melsen har været på talrige studieophold og senere været gæsteforelæser rundt omkring i Europa, USA, Sydamerika, Australien og New Zealand, og hun er fast tilknyttet efteruddannelseskurser ved amerikanske og sydamerikanske universiteter. Under et ophold ved Michigan University 1975 blev hun, der indtil da ikke havde skænket trosspørgsmål megen opmærksomhed, grebet af den karismatiske kristendomsforkyndelse på stedet. Hjemkommen til Århus deltog hun i oprettelsen af en kristen friskole og en tværkirkelig gruppe Ungdom for Kristus. Gruppen holder til i et hus, hun og hendes mand købte til dem. Hendes kristne livssyn kan sammenfattes i trangen til at sige tak og finder også udtryk i velgørenhed, når hun skænker me- get store honorarer til fx hjemløse børn i Kosovo. Birte Melsen, der er præsident for Dansk Ortodontisk Selskab, blev i 1987 ridder af Dannebrogordenen og har modtaget adskillige danske og internationale forskningspriser, bl.a. den estimerede amerikanske Robert H.W. Strang-pris, som hun i 1984 fik som den første ikke-amerikaner. 1999 valgte Societa Italiana Ortodonzia hende som den første modtager af en verdenspris i ortodonti, indstiftet i anledning af årtusindskiftet. Birte Melsen er operaelsker og Italienfan og har siden 1960 tilbragt sommeren i sit hus i Boi Caprino, hvor hun er kommet, siden hun var barn.

Tilknytning til organisationer

  • Århus Tandlægehøjskole
  • Dansk Ortodontisk Selskab

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig