Faktaboks

Albertine Ohlsen
Albertine Christine Ohlsen
Født
5. april 1821, København
Død
3. marts 1904, København
Arbejdsliv
Virksomhedsejer og grossist
Familie

Forældre: bogholder Niels Jørgen Julius Ravn (1786-1855) og Christine Svedine Hjort (1786-1847).

Gift 24. oktober 1846 med frøhandler Jørgen Ernst O., født 22. september 1814 i København, død 2. november 1861 i København, s. af handelsgartner Ole O. og Anna Rebekka Naumann.

Børn: Kristine (1847), Francisca (1848), Clara (1849), Ernst (1851), Hertha Dagmar (1856), Ernesta (1858).

Albertine Ohlsen blev født i København og voksede op i et funktionærhjem, idet hendes fader gennem en lang årrække var ansat som bogholder ved Københavns Lodseri. Også hendes to ældre brødre blev uddannet i kontorfaget. Om hendes egen uddannelse foreligger ingen oplysninger, og hun er i folketællingen kort før sit giftermål betegnet som hjemmeboende ugift datter. I 1846 blev hun gift med handelsgartner J.E. O., der umiddelbart forinden havde overtaget sin afdøde faders virksomhed på Østerbro. Gartneriet, der hidtil især havde dyrket asparges og andre køkkenurter, blev i de følgende år udvidet betydeligt og suppleret med bl.a. blomstergartneri og en planteskole. Fra slutningen af 1850’erne optoges endvidere frøavl og -handel, og omtrent samtidig fik ægtefællen kgl. bevilling til henkogning af asparges og andre grønsager og iværksatte en produktion heraf. I forbindelse med blomstergartneriet indrettedes endvidere en af landets første egentlige blomsterforretninger. I hjemmet på Østerbrogade tog Albertine Ohlsen sig op gennem 1850’erne især af opfostringen af familiens efterhånden seks børn, men efter mandens tidlige død som 47-årig i 1861 måtte hun desuden overtage ledelsen af gartnerivirksomheden, der allerede på det tidspunkt var vokset til en af landets førende. Samtidig skiftede firmaet navn til J.E. Ohlsens Enke.

Med bistand af en bestyrer fortsatte Albertine Ohlsen omlægningen fra køkkengartneri til blomstergartneri med omfattende drivhuskulturer og varmebedsanlæg samt udbygning af planteskole og frøhandel, hvorimod konserveringsvirksomheden i løbet af 1860’erne stort set blev opgivet. Op gennem 1870’erne og 1880’erne udvikledes firmaet betydeligt med leverancer til offentlige og private park- og haveanlæg over hele landet samt eksport til især Sverige, men i århundredets sidste årti måtte virksomheden igen indskrænkes, efterhånden som den kbh.ske byudvikling nåede området. Både gartneriets egne og de omkringliggende lejede jorder blev inddraget til udstykning. I stedet blev den hidtidige detailfrøhandel udvidet og omdannet til en landsdækkende grossistvirksomhed, der herefter blev virksomhedens hovedaktivitet. Omdannelsen var stort set afsluttet, inden Albertine Ohlsen kort før sin død overdrog firmaet til sønnen Ernst O., og virksomheden fortsattes i de samme baner i familiens eje, fra 1921 med medejere, indtil den i 1979 blev købt af et svensk firma.

Albertine Ohlsen havde i sit erhvervsvirke en fast og myndig ledelsesform, men måtte fra slutningen af 1880’erne efter en benamputation overlade en del af ledelsen til sønnen. Hun prægede hjemmet og familien med sin stærke kristentro, der også gav sig udslag i støtte til KFUMs (Kristelig Forening for Unge Mænd) arbejde på Østerbro, ligesom hun skænkede jord til brug for opførelsen af Luther Kirken ved Nordre Frihavnsgade, der blev bygget 1914-18. Hendes private godgørenhed omfattede bl.a. hjælp til mindrebemidlede på Østerbro samt frit ophold i hjemmet for studerende.

Beskrivelser og portrætter af Albertine Ohlsen

  • Foto i Det Kgl. Bibliotek.
  • P. Larsen: 52 Aars Virke i Frøfirmaet J.E. Ohlsens Enke, 1943. Gartner-Tidende 9/1904.

Tilknytning til organisationer

  • J. E. Ohlsens Enke

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig