Faktaboks

Agnete Muusfeldt
Født
25. december 1918, København
Død
23. oktober 1991, Nørre Asminderup sogn
Arbejdsliv
Akademiker, landskabsarkitekt og redaktør
Familie

Forældre: ingeniør Olaf Johannes M. (1871-1935) og Marie Amalie Storck (1874-1969).

Gift 15. maj 1945 med landskabsarkitekt Erik Holger Mygind, født 29. august 1916 i København, død 29. april 1978 i Farum sogn, s. af overlæge Sidney Holger M. og Kirsten Rasmine Christensen. Ægteskabet opløst 1961.

Bofælle 1961-83: landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidt, født 14. august 1923 i København, s. af prokurist Lauritz Teodor S. og modist Valborg Fanny Clément.

Adoptivbørn: Lina (1947), Esben (1950).

Agnete Muusfeldt

Agnete Muusfeldt etablerede tegnestue i 1948 sammen med sin daværende ægtefælle Erik Mygind. Alene, eller sammen med ham og med Inger Ravn, skabte hun en lang række haveanlæg til bl.a. boligbebyggelser, skoler og institutioner. Vægten var lagt på den grønne formgivning, hvor der er stræbt imod frodighed og oplevelser af planters dynamik. Foto uden år.

Agnete Muusfeldt
Af .
Kildeskovhallen
Agnete Muusfeldt anlagde udearealerne ved Kildeskovhallen i Gentofte i 1969. Hallen giver illusionen af at være i en skov, men mange træer og underskov blev plantet i forbindelse med byggeriet, da den eksisterende skov var forsømt. Fotografi fra 1996.
Kildeskovhallen
Af .
LO-Skolen i Helsingør
LO-Skolens haveanlæg med de gamle bevarede egetræer anlagde Agnete Muusfeldt i perioden 1969-1977. Foto fra 1979.
LO-Skolen i Helsingør
Af /Københavns Universitetsbibliotek Frederiksberg.

Agnete Muusfeldt voksede op i en villa i Charlottenlund med en stor, romantisk have med lysthus, udsigtshøj og egen lille sø med robåd og bådebro. Gentagne gange har hun beskrevet sin barndoms have og den store betydning, den havde for hendes senere interesse for planter, plantesamfund og havekunst. Haven spillede en vigtig rolle, når der var gæster. Man talte om og beundrede haven, foretog vandringer og roede på søen. Faderen, der var ingeniør, var meget haveinteresseret og arbejdede ofte i haven sammen med Agnete Muusfeldt. Familien holdt også tidsskriftet Havekunst og anlagde inspireret af artikler forskellige plantesamfund, stenbedsplanter på stenhøjen og fugtige vækster omkring små bassiner og langs søbredden.

Efter at have genvundet styrken efter en børnelammelse og have taget studentereksamen fra Øregård Gymnasium inspireredes Agnete Muusfeldt til valg af uddannelse, da hun læste et interview med havearkitekten Anka Rasmussen, som tegnede haver for kendte københavnere, bl.a. Storm P. Efter at have rådført sig med bl.a. havearkitekt C.Th. Sørensen blev hun anbefalet fire års gartnerlære som et solidt grundlag. I 1939 begyndte hun som elev i herregårdshaven Gisselfeld og senere arbejdede hun på en planteskole i Kolding hos Aksel Olsen, der havde et enormt plantekendskab. Derefter uddannede hun sig til havebrugskandidat ved Landbohøjskolen, hvor hun tog eksamen i 1946. I de år havde C.Th. Sørensen på Arkitektskolen startet undervisningen af havearkitekter. Det var en undervisning, som indeholdt kunstnerisk skoling samt forelæsninger af betydningsfulde havearkitekter og byplanlæggere, og Agnete Muusfeldt deltog entusiastisk i et sommerkursus i 1944 med deltagere fra alle de nordiske lande. Senere samme år stiftede hun og jævnaldrende kolleger Foreningen af Yngre Havearkitekter med eget meddelelsesblad Havearkitekten. Her traf hun sin senere ægtefælle Erik Mygind, en ildsjæl, som skrev dristige og menneskeligt medrivende artikler om parkpolitik, børns leg, uddannelse og stauder og var overbevist kommunist.

Efter sin uddannelse arbejdede Agnete Muusfeldt bl.a. på Helfried Löfquists kontor i Stockholm og 1946-48 på tegnestue hos Sven Hansen. I 1948 etablerede hun sammen med ægtefællen Tegnestuen Agnete og Erik Mygind. Her blev den Sørensenske skoles form- og rumbegreber det kunstneriske grundlag for deres projekter, ligesom et stærkt socialt engagement, herunder børns ret til skabende leg, blev et særkende. Tegnestuen arbejdede især med friarealer til de mange nye boligområder bygget af almennyttige boligselskaber i Rødovre, Hvidovre og især Herlev, og derudover også i Jylland. Vægten var ikke mindst lagt på en grøn formgivning, der stræbte mod at tilrettelægge oplevelser af enkel, men stor frodighed og viderebringe det levendes dynamik.

Sammen med Erik M. adopterede hun børnene Lina og Esben. Ægteparrets tanker om haver til børn realiserede de i deres egen rækkehushave og i udstillingshaven ved Det Kgl. Haveselskabs Jubilæumsudstilling, 1955. Ligeledes blev idéerne om legesteder, frie væresteder og selvgroede, spontane plantesamfund realiseret i mange friarealer ved folkeskoler, gymnasier og boligbyggerier. Da ægteskabet 1961 blev opløst, videreførte Agnete Muusfeldt i en lang årrække tegnestuen alene, men delte hjem og kontorfællesskab med sin samlever landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidt. De drev hver deres virksomhed, men udvekslede i faglige samtaler erfaringer om vækster og idéer til projekter. I 1978 blev hendes guddatter og medarbejder gennem mange år Inger Ravn optaget som kompagnon i firmaet. Nogle af Agnete Muusfeldts mest kendte haveanlæg er anlagt ved LO-Skolen i Helsingør 1969-77, Frederikssund Gymnasium 1972, Rungsted Statsskole 1976, Frederikssund Sygehus 1979, Espergærde Gymnasium 1984 samt ved rosariet Møllehøjgård i Hornsherred 1985. Udearealerne ved Kildeskovhallen i Gentofte, som hun anlagde i 1969, hører til blandt hendes smukkeste arbejder. Her er en enkel og gedigen formgivning af adgangs- og parkeringsarealer blevet beriget af et varieret plantevalg og afvekslende plantninger, der giver illusionen af at være i en skov. Agnete Muusfeldt modtog flere hædersbevisninger, bl.a. udnævntes hun 1982 til æresmedlem af Foreningen af Danske Landskabsarkitekter, i hvis bestyrelse hun 1961-63 havde siddet. 1983 modtog hun Substralprisen. Foruden at være en dygtig fotograf udfoldede hun en betydelig skribentvirksomhed, bl.a. i tidsskriftet Haven, i Weekendavisen og i tidsskriftet Havekunst, det senere Landskap og Landskab, som hun 1958-61 var redaktør af, og 1964-68 sad i redaktionsudvalget for. 1970-73 underviste hun som lektorvikar de landskabsarkitektstuderende på Landbohøjskolen og var censor samme sted gennem 1980’erne. Men det er først og fremmest gennem hendes inspirerende artikler, at hendes syn på planter og deres anvendelse, den unikke sans for plantesammensætninger i nuancerede, blomstrende anlæg med poetiske detaljer har fået udbredelse.

Beskrivelser og portrætter af Agnete Muusfeldt

  • Fra kvangård til humlekule 13/1983. Landskab 7/1982, 8/1982, 8/1988, 7/1991.

Tilknytning til organisationer

  • Foreningen af Yngre Havearkitekter
  • Tegnestuen Agnete og Erik Mygind
  • Foreningen af Danske Landskabsarkitekter
  • Havekunst

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig