Faktaboks

Adda Ravnkilde
Adele Marie (Adda) Ravnkilde
Født
30. juli 1862, Sakskøbing
Død
30. november 1883, Frederiksberg
Arbejdsliv
Forfatter
Familie

Forældre: by- og herredsfuldmægtig Christian Claudi R. (1835-96) og Margrethe Catinka Vilhelmine Bruun (1835-1912).

Adda Ravnkilde

Adda Ravnkilde valgte at tage sit eget liv i 1883, kun 21 år gammel. Året efter hendes død udkom hendes skifter, bearbejdet af Georg Brandes: En Pyrrhussejr skrevet i 1880, Judith Fürste i 1881 og Tantaluskvaler fra 1883; den første og sidste blev udgivet under fællestitlen To Fortællinger, mens Judith Fürste udkom for sig selv. I modsætning til mange af hendes samtidige kvindelige forfatterkolleger, der yndede at skildre underkuede og selvdestruktive kvinder, skrev Adda Ravnkilde om kvinder, der yder trodsig modstand og oprør, om tabuiseret lidenskab og om den moderne individualisme. Portræt uden år.

Adda Ravnkilde skrev på en ungdommelig, men ikke desto mindre fuldt udviklet lidenskab; i løbet af tre år blev det til lige så mange manuskripter, inden hun sent på året 1883 valgte livet fra i en alder af bare 21 år. Hendes skrifter blev udgivet året efter hendes død, bearbejdede af Georg Brandes, hos hvem hun kort inden selvmordet havde søgt råd om sin forfatterkarriere, samt af Erik og Amalie Skram, som i forordet til To Fortællinger angiver, at teksterne er forkortet fra ca. 500 til ca. 200 sider. Der er med andre ord tale om væsentlige redaktionelle indgreb i manuskripterne, som måske aldrig var udkommet, men forblevet penneprøver, hvis Adda Ravnkildes liv og død havde udfoldet sig mindre fortættet og dramatisk.

Adda Ravnkildes uddannelse

Til gengæld er der nok ikke megen tvivl om, at Adda Ravnkilde kunne være blevet en endda meget fornem eksponent for det moderne gennembrud, hvis hun havde fulgt Brandes’ råd og bygget videre på den ret omfattende uddannelse hendes forældre havde ofret på hende, bl.a. ca. to år på N. Zahles Skole.

Efter en mislykket karriere som huslærer og et par års ophold i hjemmet i Sæby, hvor hun forelskede sig voldsomt i den ældre godsejer Peter Scavenius, tog hun i 1883 til København for at læse til lærerinde. På Brandes’ anbefaling endte det dog med, at hun i stedet tog studentereksamen og samtidig fulgte hans forelæsninger på universitetet.

Adda Ravnkildes forfatterskab

Selvom hun voksede op som datter af en embedsmand i en dansk provins, som i sidste tredjedel af 1800-tallet var stillestående og lukket, blev hendes videbegær således delvis stillet. Hendes temperament, derimod, var sværere at styre, idet hun svingede mellem en salig lykkefølelse og et sort mismod over at være til. Hun turde lytte til de følelser, et sådant splittet sind udviklede, og i sin kunst omsatte hun dem til motiver, temaer og grundkonflikter, der går igen fra værk til værk: En Pyrrhussejr skrevet i 1880, Judith Fürste i 1881 og Tantaluskvaler fra 1883; den første og sidste blev udgivet under fællestitlen To Fortællinger, mens Judith Fürste udkom for sig selv.

Gennem forfatterskabet kan man følge udviklingen af en kvindelig personlighedstype, der yder trodsig modstand og dermed rummer træk, som ligger langt fra den underkuede og selvdestruktive kvinde, som mange af Adda Ravnkildes samtidige kvindelige forfatterkolleger yndede at skrive frem.

"En Pyrrhussejr"

I En Pyrrhussejr, som nok er den mest ungdommeligt programmatiske af romanerne, er kvindefrigørelsen på dagsordenen.

Elisabeth vil være kunstner, men indfanges af og gifter sig med den første den bedste voksne mand, der interesserer sig for hende; typisk nok en repræsentant for den moderne naturvidenskab, der tolker verden i årsag og virkning. Som han fjerner hendes mandler, bortskærer han også symbolsk hendes kreativitet, og først da Elisabeth forstår det systematiske i hans bevidste formning af hende, bliver hun i stand til at frigøre sig fra den magt, han har over hende. Kunstnermotivet blegner her til fordel for optagetheden af at formulere kvindens undertrykkelse og oprør, men i Tantaluskvaler er det nærmest omvendt.

"Tantaluskvaler"

Denne romans Elisabeth vil også være forfatter og hun skriver sig ud af en besættelse, som har både intellektuelle og stærkt erotiske dimensioner. Manden, der tager hende fangen, er en letlevende libertiner, der pirrer den uskyldige kvinde og vækker hendes seksuelle længsel.

Den purunge Adda Ravnkilde leverede med Tantaluskvaler tidens mest utilslørede skildring af den komplekse og stærkt tabuiserede lidenskab. Hendes helt store bedrift er, at hun overbevisende tolker denne længsel ind i en beskrivelse af den kunstneriske proces, således at Elisabeth forløses dér, i stedet for at søge indfrielsen, men samtidig fortabelsen, hos manden. Elisabeths ven og kampfælle er greve; han tilhører en for længst udmarginaliseret klasse, som ikke holdes på plads af borgerlig (selv)kontrol.

Denne isolation er i Adda Ravnkildes forfatterskab ikke blot et vilkår for adelsmanden, men også for den individualiserede moderne kvinde, der vil noget mere, end normen og traditionen tillader. Det er i dette tomrums fællesskab, Elisabeth og greven udvikler deres farlige flirt.

"Judith Fürste"

Det er samme grundkonflikt og samme mandstype, Adda Ravnkilde skildrer i Judith Fürste, som blev til i mellemrummet mellem de to kunstnerromaner, og som gennem aflæsningen af det tavse, spændte magtspil mellem to ægtefæller på fornem vis tolker den moderne individualists henvisthed til sig selv, til øjeblikket og tilfældigheden.

Adda Ravnkilde skrev i høj grad på egne erfaringer, og sin ungdom til trods havde hun i modsætning til så mange af sine samtidige medsøstre faktisk personlige erfaringer at skrive på. Tilsyneladende var det derimod ikke nogen konkret, ubærlig begivenhed, der udløste hendes selvmord. Det er derfor nærliggende at antage, at det så at sige var tilfældet, der betingede den tragiske død: at Adda Ravnkilde, som bedre end så mange andre var i stand til at aflure det tilfældige nu dets magt over mennesket, i selvmordets øjeblik selv stod ensom og magtesløs over for det.

Beskrivelser og portrætter af Adda Ravnkilde

  • Elisabeth Møller Jensen (red.): Nordisk kvindelitteraturhistorie, 1993-98. Anne Marie Løn: Adda Ravnkilde, 1978.
  • Privatarkiv i Byhistorisk Arkiv, Sæby.

Læs mere i Dansk Biografisk Leksikon

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig