Maria Andersen

Faktaboks

Maria Andersen
Maria Othilia Andersen
Født
21. februar 1876, København
Død
30. september 1941, Roskilde
Arbejdsliv
Forfatter
Familie

Forældre: smedesvend Ole Rasmus A. (1841-92) og Boline Larsen (født 1847).

Det er usædvanligt, at et børnelitterært forfatterskab bestående af kun tre bøger bliver stående gennem lang tid og læses af mange. Især er det sjældent, når bøgerne ikke er blevet båret ind i dansk tradition af en stærk udenlandsk berømmelse. Men i tilfældet Maria Andersen er det sket. Hun stammede fra et fattigt miljø i det indre København Faderen var smed, ædruelig, men vanskelig af sind, og da der var mange munde at mætte, og Maria Andersen havde ni søskende, var der næsten ingen penge ud over til det mest nødvendige. Moderen måtte også spæde til, og uddannelse var der slet ikke råd til. Maria Andersen kom ud af skolen som 14-årig og blev, som et stort antal piger fra underklassen dengang, tjenestepige. Det var held i uheld, at hun som ung fik en hjertesygdom og blev indlagt på Skt. Maria Hospital i Roskilde. Da hun blev udskrevet, fik hun arbejde på hospitalet, hvor hun arbejdede som økonoma i 35 år. På hospitalet lærte hun læreren og den senere børnebogsforfatter Gudrun Eriksen at kende, og da Maria Andersen af helbredsmæssige grunde ikke måtte sove alene, flyttede hun ind hos hende 1938, tre år før sin død.

Man ved næsten ingenting om Maria Andersens liv, ud over at hun gennem årene nedskrev episoder af livet i sit barndomshjem. Hun har antagelig forelagt sine notater for Gudrun Eriksen, i al fald var det hende, der fik Maria Andersen til at omskrive sine barndomsoplevelser til tre børnebøger. Den første Tudemarie blev på Gudrun Eriksens opfordring indsendt til en pigebogskonkurrence, som H. Hagerups Forlag udskrev i 1938. Bogen vandt ingen præmie, men blev udgivet i 1939, og den vandt hurtigt en bred accept og kom i nye oplag og udgaver. Uden krukkeri eller voksen bedrevidenhed skildres her den fattige pige Maries opvækst, konsekvent set fra et barns synsvinkel og fortalt gennem et barns bevidsthed. Dette var unikt i dansk børnelitteratur på dette tidspunkt og formodentlig en del af årsagen til dens store succes. Fortælletonen i Tudemarie-bøgerne er uhøjtidelig, uden pegefingre, og pigen Marie forbliver sig selv, dvs. godhjertet og lidt enfoldig, og på trods af bogens titel har hun et godt humør. Tudemaries liv skildres kronologisk, og i det andet bind Tudemarie søger Plads, 1941, kommer hun ud i livet og møder uforstand, men også velvilje, og velviljen vinder hun ved sit gode humør og sin hjælpsomhed. Det tredje bind om sit alter ego nåede Maria Andersen ikke selv at gøre færdig. Her tog Gudrun Eriksen over og færdigskrev Hvad der videre hændte Tudemarie, 1942. Det er svært at afgøre, hvor meget hun har grebet ind i Maria Andersens fremstilling; man kan dog konstatere, at der mellem Gudrun Eriksens egne bøger, bl.a. Ungerne i Bjørnegade 5, 1945, og bøgerne om Tudemarie hersker store fortællemæssige ligheder. Hvem der nu end skal tillægges hvad, betød Tudemarie-bøgerne et stort spring frem i dansk børnelitteraturs historie, idet der her fortælles om en opvækst i fattige kår, uden at den fattige pige ynkes, bliver rig ved arv eller på anden måde kommer ud af sin fattigdom.

Beskrivelser og portrætter af Maria Andersen

  • Tegn. fra 1923 af A. Kerchhoff.
  • Mette Winge: Dansk børnelitteratur 1900-1945, 1976. Børn og bøger 2/1949.

Læs mere i Dansk Biografisk Leksikon

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig