Faktaboks

Agnete Bræstrup
Agnete Meinert Bræstrup
Født
10. juli 1909, Berlin
Død
7. november 1992, København
Arbejdsliv
Akademiker, læge og skolelæge
Familie

Forældre: professor Theodor Emil Thomsen (1883-1948) og Astrid Caroline Lysholm (1883-1974).

Gift 15. august 1936 med overlæge Povl Andreas Wimpffen B., født 8. marts 1908 i Fredensborg, Asminderød sogn, død 22. februar 1981 i København, s. af advokat Tycho Cosmus W. B. og forfatter Inger Andrea Bentzon.

Børn: Lise Lotte (1937), Kirsten (1939), Claus (1945).

Agnete Bræstrup blev student fra Øregård Gymnasium i 1927, studerede herefter medicin ved Københavns Universitet og blev færdiguddannet som læge i 1935. Allerede under studierne var hun på flere studieophold i England og USA og igen som færdiguddannet 1936-37. I de følgende år arbejdede hun på afdelinger for børnesygdomme og sukkersyge og virkede herefter som skolelæge i Københavns kommune 1948-62 og Gentofte kommune 1954-70. Desuden var hun 1947-49 ansat ved Mødrehjælpen. I 1940’erne publicerede hun en række videnskabelige undersøgelser, især om børnesygdomme og sukkersyge, og 1944 udgav hun sammen med Eli Laudrup Moderne Sukkersygekost. Fra sidst i 1940’erne skiftede emnerne for Agnete Bræstrups videnskabelige arbejder og publikationer til kvindeproblemer og fertilitet, herunder specielt svangerskabsforebyggelse og svangerskabsafbrydelse. Hun introducerede bl.a. i 1960’erne en metode til at sammenligne abortfrekvenser, som blev internationalt anerkendt. I 1948 var hun blandt initiativtagerne til Danske Kvinders Nationalråds (DKN) kommission om enlige mødre, hvis betænkning Den enlige Moder udkom 1953. Sammen med bl.a. Annie Schondel publicerede hun undersøgelsen Københavnske Husmødres Miljø og almene Tilstand i Ugeskrift for Læger 1954. I 1963 var hun redaktør af tobindsværket Fra kvinde til kvinde, og hun udgav bøgerne De to køn, 1963, og Ungdom og samliv, 1967.

Agnete Bræstrups organisatoriske og praktiske indsats tog udgangspunkt i kvindelige lægers forsøgsprojekt 1947-49. Det bestod i fremskaffelse af pessarer, vejledning i svangerskabsforebyggelse på klinikker og tilrettelæggelse af kurser for læger og sygeplejersker om svangerskabsforebyggelse. I den forbindelse blev der for første gang i Danmark sat en plakat op, som gav oplysning om familieplanlægning, et kontroversielt emne på det tidspunkt. Plakatens budskab var, at “Ønskebørn skaber gode Hjem.” Under og efter dette projekt var Agnete Bræstrup den centrale person i kampen for at få Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL) til at opgive sin modstand mod inddragelsen af læger i oplysning om familieplanlægning. Også fra visse kredse i Mødrehjælpen og fra danske katolikker mødte hendes synspunkter modstand. Selvom forsøgsprojektet udløb i 1949, fortsatte aktiviteterne blandt flere kvindelige læger. Debatten førte også til, at Justitsministeriet i 1950 nedsatte en kommission til undersøgelse af Svangerskabsloven fra 1937. På dette tidspunkt var svangerskabsafbrydelse ulovlig, medmindre indgrebet blev foretaget for at afværge en truende fare for kvindens liv, ligesom adgang til vejledning i svangerskabsforebyggelse var begrænset og informationsniveauet lavt.

Agnete Bræstrups tidligt udviklede socialpædagogiske engagement prægede hendes indsats som bestyrelsesmedlem i Kvindelige Akademikere 1937-46 og i DKN 1946-51, hvor hun arbejdede intensivt for kvinders og mænds ligestilling. Som formand for Danske Kvindelige Lægers Klub 1946-55 og med støtte fra internationale familieplanlægningsorganisationer tog hun initiativ til oprettelse af en dansk organisation, der skulle fremme oplysning og forskning om ansvarligt forældreskab, herunder udbrede kendskabet til forsvarlige svangerskabsforebyggende metoder. I planlægningen af organisationen deltog bl.a. repræsentanter for DADL, Danmarks Apotekerforening og Justitsministeriet. Udvalgets arbejde resulterede 1956 i stiftelsen af Foreningen for Familieplanlægning (FF) med Agnete Bræstrup som formand, en post, hun varetog med ildhu indtil 1983. Hendes evner for strategisk planlægning, fremsynethed og samfundsmæssige engagement samt evne til at skabe gode relationer til medierne gjorde hende velegnet til at stå i spidsen for FF.

Foreningens første initiativ blev afholdelse af kurser i familiekundskab sammen med Danmarks Lærerforening, ligesom Agnete Bræstrup straks arbejdede for genetablering af klinikker for vejledning i svangerskabsforebyggelse. En grundtanke i hendes virksomhed var, at en god seksualundervisning i skolen kunne forebygge ulykkelige tildragelser senere hen og gøre både unge og voksnes seksualliv mere harmonisk. En væsentlig del af FFs virksomhed i de følgende år kom derfor til at bestå i udarbejdelse af undervisningsmaterialer til brug i skolerne. Særlig originalt var en flonelstavle med figurer af kønsorganerne og tilhørende teksthæfte, udarbejdet af Agnete Bræstrup. I 1961 blev hun medlem af Seksualoplysningskommissionen og tog herigennem initiativ til en undersøgelse af unge mænds seksuelle adfærd. Arbejdet blev senere overdraget til sexolog Preben Hertoft og udkom i 1968 som disputats.

Allerede fra begyndelsen blev FF optaget som medlem af International Planned Parenthood Federation (IPPF), og Agnete Bræstrup deltog med stort engagement i de internationale aktiviteter, først og fremmest i udviklingslandene. 1969-71 var hun præsident for IPPF. Hendes internationale interesser, især inden for socialmedicin og familieplanlægning, blev ligeledes udfoldet i samarbejde med Udenrigsministeriets afdeling for udviklingsbistand Danida. Særlig intensivt førtes kampen mod de illegale aborter gennem liberalisering af lovgivningen og ved udbredelse af vejledning om svangerskabsforebyggende midler.

Agnete Bræstrup var fast i sine meninger, stædig i diskussioner og benyttede en fænomenal hukommelse for detaljer til at bekæmpe modstanden mod sine idéer. Hun havde endvidere en veludviklet økonomisk sans, som medvirkede til, at FF blev en velfungerende paraplyorganisation for foreninger med interesse i familieplanlægning og beslægtede emner. I størstedelen af sit faglige liv kæmpede hun for kvinders ret til at bestemme, hvor mange børn de ville have, og for kønnenes ligeværd. Det var hendes mål, at alle børn skulle være velkomne, og at seksualiteten skulle være et område for inderlighed, ømhed og nydelse. Hun var livet igennem tilhænger af fri abort og medvirkede til, at Danmark fik loven om fri abort i 1973. Internationalt gjorde hun gældende, at familieplanlægning skulle integreres i alle landes sundheds- og socialsystemer, samt at traditionelle religiøse og juridiske barrierer mod fødselskontrol skulle bekæmpes. Efter at have trukket sig tilbage fra formandsposten i 1983 fortsatte hun med at følge interesseret med i FFs, nu Sex og Samfund, aktiviteter og udvikling. Agnete Bræstrup blev udnævnt til æresmedlem af FF i 1983 og blev ridder af Dannebrogordenen i 1966.

Beskrivelser og portrætter af Agnete Bræstrup

  • Foto i Det Kgl. Bibliotek.
  • Kirstine Borum (red.): I Nielsines fodspor, 1984. Ugeskrift for Læger 3/1993, 5/1993.

Tilknytning til organisationer

Læs mere i Dansk Biografisk Leksikon

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig