Dansk Kvindebiografisk Leksikon er et enestående nationalbiografisk værk. Her finder du biografier om betydningsfulde kvinder, der ikke eller kun kort er biograferet i andre værker. Værket udkom i årene 2000-2001 i fire bind: tre alfabetiske bind samt det tværgående tematisk organiserede 4. bind Alle Tiders Danske Kvinder. Samtlige 1922 biografier er i dag tilgængelige på lex.dk Dansk Kvindebiografisk Leksikon er udarbejdet som en udbygning og delrevision af 3. Hele artiklen